logo
Archivy
Zřizovatelem této příspěvkové organizace je Středočeský kraj
zrizovatel
Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

plakat plakat

Přínosným partnerem pro náš dětský domov je Nadační fond Veroniky Kašákové.


Výlet do Třebíče

V neděli 19. 6. se v krásném městě Třebíč konaly lehkoatletické závody, kterých se zúčastnily také děti z DD Přestavlky. A protože ne všechny děti jsou členy lehkoatletické přípravky, šli jsme se, my zbylí, podívat do tohoto krásného města. Ač v ten den panovalo úmorné horko, šli jsme se podívat na náměstí, kde měli ve zdejší cukrárně výbornou zmrzlinu, které jsme nemohli odolat. Po jejím zkonzumování jsme pokračovali dále podívat se na dominantu tohoto města, kterou je velice známý Třebíčský zámek. Zámek jsme zhlédli pouze zvenku, ale protože v zámeckém parku byl příjemný chládek, strávili jsme podstatnou část výletního dne právě tam. Poté následovala procházka kolem vody a na závěr Ti nejmladší navštívili dětské hřiště s houpačkami a prolézačkami. Poté již nastal čas na cestu zpět domů. I přes počasí, které v tento den panovalo, se nám výlet do Třebíče moc líbil.

Štěpánová M.

Výlet do Třebíče

Odpoledne s hasiči

Pátek 10. června 2022. Do našeho dětského domova míří tři vozy SDH Sedlec.

Ale nebojte se! Nehoří! To nám hasiči přijeli ukázat svoji techniku a povyprávět o své činnosti. Jejich hlavním úkolem je doplňovat práci profesionálních hasičských sborů. Činnost v jednotce SDH vykonávají její členové na základě dobrovolnosti. Můžeme je vidět při hašení požáru, provádění záchranných prací při živelných pohromách či jiných mimořádných činnostech. Chrání naše životy, zdraví a majetek. Po úvodních informacích a zodpovězení zvědavých otázek jsme si už mohli osahat techniku. Všechno jsme si pozorně prohlédli, prošmejdili všechna tři auta, vyzkoušeli oblek i helmu, snažili se – samozřejmě bez úspěchu – přitáhnout auto. Více než slova napoví fotografie. Moc děkujeme za hezké chvíle, které s námi prožily i tety Fuková, Pešková, Veselá a Zburníková.

Fuková Marie

DOPRAVNÍ ODPOLEDNE

Abychom celou neděli nezaháleli, a protože rádi jezdíme na kole, tety pro nás vymyslely dopravní odpoledne. A aby to celé nebyla nuda, neboť již dopředu jsme věděli, že nás tety budou zkoušet ze znalostí, které máme a jež se týkají silničního provozu, zahájili jsme toto odpoledne „cyklistickým slalomem“. V této disciplíně si kupodivu nejlépe vedl nejmenší účastník soutěže malý Samuel. Nejen, že zvládl projet téměř bez chyby, i když na odrážedle, oproti ostatním účastníkům, kteří se soutěže účastnili na kole, či Ti méně zdatní na koloběžce, ale cestou zvládl ještě stavět popadané kužely. Samozřejmě byl za nadšení, s jakým se soutěže zúčastnil, náležitě odměněn, ale odměna v podobě sladkostí neminula žádného z účastníků Dopravního odpoledne. Děti byly velice spokojené a nedělní odpoledne si velice užily.

Štěpánová M., Říhová E., Hájková I.

Dopravní odpoledne

Akce Kino – Myši patří do nebe 3.6. 2022

Naše pohádkové odpoledne, které patřilo povídáním o nebi, a jak asi vypadá myší nebe, jsme s dětmi začali rozvíjet již po jejich návratu ze školek a škol. Nejdříve jsme si povídali s těmi nejmenšími, o myškách, co mají rády, jaké jsou nebo kde žijí. Poté jsme společně kreslili obrázky, na kterých bylo znázorněno, myší nebe. Všude bylo plno sýrů, rodiny plné šťastných myšek a duhy. Poté jsme právě tyto menší děti, které se naší akce zúčastnily, připravily na dobrodružnou výpravu malé myšky Šupito. Oblékli jsme se a vyrazili na cestu do nedalekého kina v Sedlci, kde jsme shlédli film „Myši patří do nebe“. Dětem se film líbil, hltaly každé slovo a scénu, které se na plátně odrážela. Po cestě zpět jsme mluvili o některých pasážích filmu, například jak je důležité si dávat pozor při přecházení silnice nebo o pohybu po komunikaci, protože právě díky neopatrnosti se malá myška do nebe dostala. Společně jsme si takto užili celé odpoledne a zpět do DD se děti vrátily se zážitkem z filmu a pro některé i s novými informacemi o myších. Večer, když děti usínaly pokojně ve svých postýlkách, jsme si ještě chvilku povídali o Šupitově tatínkovi, který pomáhal myšce, aby zvládla svou cestu nebem.

Bylo to velmi hezké odpoledne a díky nádhernému počasí jsme si je mohli všichni nerušeně užít se vším, co k němu patřilo.

Akce se zúčastnily menší děti napříč všemi skupinami a doprovázely je tety E. Říhová a J. Kuželková.

Soutěžní odpoledne

V sobotu 28. května jsme pro děti připravili odpoledne plné her a soutěží. Počasí nám nakonec přálo, pustili jsme se tedy společně do akce.

Nejprve začali chlapci turnajem ve fotbale, do kterého se zapojily i některé dívky. Ostatní děti fandily svým favoritům. Odpoledne pokračovalo akcemi pro mladší děti – skákáním panáka, gumy, obíháním kuželů, točením, podbíháním a podlézáním lana. Dostalo se také na oblíbenou hru na vojáky, na babu nebo na pikolu.

Na závěr odpoledne jsme si všichni společně opekli buřty, zazpívali písničky na přání jednotlivých dětí. Den se jim moc líbil a spokojeně usínaly ve svých postýlkách.

Divadlo patří dětem

V neděli 29. května jsme přijali pozvání od Středočeského kraje a zúčastnili se akce s názvem Divadlo patří dětem, která probíhala v Příbrami od ranních do odpoledních hodin.

Všech 12 dětí si den plný her, soutěží a atrakcí v podobě kolotočů, skákacích hradů, prolézaček, virtuální reality, malování na obličej, tetování, prohlídek policejní, vojenské nebo záchranářské techniky velice užilo. Každý si našel to, co ho nejvíce zaujalo.

Příjemným překvapením nám bylo nabídnuté občerstvení, kdy jsme v poledne v klidu posvačili a poté se opět vydali za dalším dobrodružstvím. Nejen děti, ale i my dospělí jsme odjížděli plni dojmů z prožitého dne.

TOPlist