logo
Archivy
Zřizovatelem této příspěvkové organizace je Středočeský kraj
zrizovatel
Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

plakat plakat

Přínosným partnerem pro náš dětský domov je Nadační fond Veroniky Kašákové.


Plány akcí 2023/2024

Průběžné celoroční akce:

 • návštěvy křesťanů
 • narozeninové projekty 
 • tělocvična ZŠ Sedlec-Prčice
 • sportovní akce, turnaje, soutěže
 • sportovní akce spojené s AŠP, atletické soutěže
 • sportovně turistické akce výpravy
 • Začni správně /yourchance/: tematická setkání pro mladé z DD – Praha
 • Attavena: víkendové workshopy
 • výstavy, taneční a hudební vystoupení dětí ze ZUŠ
 • výstavky na IC Prčice
 • výtvarné soutěže
 • skupinové výlety
 • cykloturistické výlety
 • soutěž – bowling, šipkovaná
 • kino, divadelní představení, koncerty, besedy, exkurze
 • dopravní soutěže
 • návštěva zámků, rozhleden v okolí
 • bazén – Měřín, Tábor, Praha
 • TJ Sokol Sedlec-Prčice – oddíl kopané
 • TJSport Borotín – basketbal
 • Pohádkový les /dle nabídky/
 • „Ukliďme svět, ukliďme Česko“
 • bruslení – zimní stadion Sedlčany
 • výstavy, přednášky – ateliér Prčice, IC Prčice
 • dny otevřených dveří – ÚSP, DD, ZŠ

Podzimní akce:

 • Kino Sedlec-Prčice – Zachraňte Tygra /M. Fuková, P. Kosek/
 • Divadlo Příbram – Pohádky do kapsy
 • Divadlo Drážkov – Krysáci /A. Bartoňová/
 • Turistický workshop – Sezimovo Ústí v chatové osadě Soukeník, Bechyně /Attavena/
 • Klavírní koncert Roberta Ference – zámek /Mimo domov/
 • Program o zdravém životním stylu /Ministerstvo zemědělství/
 • Divadlo Sedlec-Prčice – S čerty nejsou žerty /A. Zburníková, I. Hájková,
 • R. Hampeštová/
 • Pohádkový les – SDH Heřmaničky /D. Míková, V. Růzhová/
 • Říjnový víkendový workshop – přírodovědné centrum Mlýn Radouňka
 • Festival Out of Home /J. Pechová, I. Hájková/
 • oslava Halloweenu
 • výlov rybníka /I. Hájková/  
 • fotbalové utkání – Slávie Praha /E. Říhová, I. Hájková/                                 
 • Drakiáda /A. Němcová, A. Bartoňová//
 • Plavecký bazén Měřín
 • tematická setkání v Praze /téma „Stres“, ostatní dle nabídky/
 • prohlídka Muzea Sedlčany /A. Němcová/
 • návštěvy křesťanů – 1. sobota v měsíci
 • projekt: „Naše oblíbená místa“ /J. Pechová/
 • projekt: “Podzimní karaoke show“ /A. Bartoňová/
 • projektový den: „Na statku se zvířátky“ /E. Říhová/
 • ZOO Tábor /A. Zburníková/
 • fotbalové turnaje
 • „Drama věků“, dopravní hřiště Štětkovice /A. Bartoňová/
 • Tábor – čokoládovna
 • Ukliďme svět, ukliďme Česko
 • Vrakiáda Sedlec-Prčice – přehlídka traktorů
 • Svatomartinský průvod s lampiony, Sedlec – Prčice
 • „Jsem Laskavec“ – Domov pro seniory

Zimní akce:

 • lampionový průvod Přestavlky
 • Advent na statku aneb tvořivé dílny na statku v Borotíně
 • adventní trhy Tábor /A. Němcová, A. Bartoňová/
 • projekt: „Naše oblíbená místa“ /J. Pechová/
 • turnaj ve stolním tenise
 • vánoční trhy-Tábor, Benešov
 • vánoční koncerty
 • „Rozsvěcení vánočních stromů“ – Sedlec, Prčice
 • Mikulášská besídka a nadílka v DD
 • Plavecký bazén Tábor, Měřín
 • návštěvy křesťanů- 1. sobota v měsíci
 • Městské muzeum Sedlčany – „Vánoce v muzeu“
 • vánoční besídka v DD
 • půlnoční mše-Prčice
 • lyžování Monínec
 • karneval, maškarní rej – disco
 • projektový den: Stromeček pro zvířátka /I. Hájková/
 • stolní hry – turnaj v „Člověče nezlob se“, Velké Heřmanice
 • dětský karneval, maškarní rej, disco
 • maškarní průvod – Milevsko /I. Hájková, A. Bartoňová/
 • tematická setkání v Praze /dle nabídky/

Jarní akce:

 • svátky jara – pletení pomlázky, barvení vajec, pečení mazance-soutěž
 • hledání velikonočního pokladu
 • akce: „Ukliďme svět, ukliďme Česko“
 • Výlet – řetězový most u Stádlce /E. Říhová/
 • tematická setkání v Praze /dle nabídky/
 • Plavecký bazén Tábor, Měřín
 • Kvízové odpoledne /A. Němcová/
 • Velikonoce na statku v Borotíně
 • Matějská pouť Praha
 • Den Země – 22. 4.
 • Šermířské klání na Zvěřinci – 1.května
 • Výšlap na Vrškamýk  /E. Říhová/
 • projekt: „Naše oblíbená místa“ /J. Pechová/
 • projekt „Čarodějnický rej“ – výroba a pálení čarodějnic
 • Zvěřinec – pochod za K. H. Máchou /A. Bartoňová/
 • Slavata Triatlon Tour 2023, Tábor – cyklozávody
 • Písek – „Cipískoviště“ /I. Pešková/
 • Hulín-cyklotrasa
 • motokáry Tábor
 • projekt: „Naše oblíbená místa“ /J. Pechová/
 • Prčický půlmaraton
 • Velikonoce ve skanzenu Vysoký Chlumec
 • Sedlčany – „Šlápnem do pedálů“
 • Velikonoce na statku – Borotín
 • Skanzen Vysoký Chlumec /dle nabídky/
 • Vodní dům Hulice
 • Zeměráj Kovářov – zážitkový park
 • Čapí hnízdo
 • návštěvy křesťanů – 1. sobota v měsíci
 • hasičské soutěže
 • zahájení rybářské sezony – Hůrka
 • Dračí lodě – Praha

Letní akce:

 • Kamýk nad Vltavou – zřícenina hradu, sportovní hřiště
 • svíčkárna Písek
 • Jump aréna – Tábor, České Budějovice /A. Bartoňová, E. Říhová//
 • Pěší výlet – Čertovo břemeno /A. Němcová, A. Němcová/
 • stezka kolem Lužnice
 • projekt: „Naše oblíbená místa“ /J. Pechová/
 • Hulín – ZOO, bowling
 • Návštěva hradu Choustník /E. Říhová/
 • křtění hříbat-Cunkov
 • Slavata tour – Tábor /I. Hájková/
 • Běh pro křídla
 • Mirakulum
 • pochod Hulín – ZOO /I. Hájková/
 • ZOO Tábor, Praha
 • Den dětí
 • návštěvy křesťanů – 1. sobota v měsíci
 • tematická setkání v Praze /dle nabídky/
 • minigolf Počepice
 • přehrada Orlík – exkurze
 • pohádkový les Sušetice
 • Ochrana fauny, Motýlárium Votice
 • sportovní odpoledne /A. Němcová/
 • projekt: „Noc u řeky“ /A. Bartoňová/
 • slavnostní ukončení školního roku
 • Častoboř – koupání, herní atrakce
 • letní pobyty dle nabídky
 • individuální letní tábory pro děti

Možnost dalších akcí dle aktuálních nabídek

Vypracovala: Veselá

Hlavní úkoly výchovně vzdělávací práce na dětském domově (VVP)

 • – vytvářet optimální podmínky pro všestranný rozvoj svěřených dětí
 • – připravit děti na samostatný život po opuštění DD
 • – zajistit všestrannou péči o svěřené děti ve stabilním a podnětném prostředí s cílem
 • – VVP zaměřit všestranně a splnit cíl výchovy – výchova všestranně, harmonicky rozvinutá osobnost
 • – obsah VVP respektuje a plní požadavky jednotlivých věkových skupin
 • – ve VVP využívat vhodné, osvědčené ale i nové metody, formy a prostředky výchovné práce, tyto přizpůsobit věku a schopnostem dětí kvalitní
 • – VVP garantovat všestranný a harmonický rozvoj svěřených dětí
 • – zaměřit se na osobnost dětí a pěstovat u nich kvalitní hodnotový systém pro život
 • – osobním příkladem upřímné a důsledné komunikace dbát na dodržování dohodnutých pravidel stanovených VŘ DD
 • – vybudování pocitu svědomí a na základě toho vytvářet hodnoty, jako jsou – otevřenost, čestnost, spravedlnost, přátelství, slušné chování akceptované společnosti
 • – vést děti ke zdravému životnímu stylu a smysluplnému trávení volného času a tím bojovat proti negativním jevům, sebepoškozování, rasové nesnášenlivosti atd.
 • – zkvalitnit spolupráci s rodinami dětí, získat rodiče ke spolupráci, vtáhnout je do procesu výchovy a převýchovy dítěte, působit na rodiče, aby udržovali pravidelný styk s dítětem – dopisy, návštěvy, telefonáty apod. – jednotnost výchovného působení
 • – u starších dětí, provádět přípravu na odchod z ústavu a s předstihem hovořit o jeho zařazení do samostatného života – otázky bydlení, zaměstnání, zainteresovat děti a požadovat jeho aktivní přístup k jeho problémům – Bydlení na půl cesty
 • – zapojovat děti DD do veřejného dění mimo zařízení
 • – individuální přístup k dětem
 • – podpora nadaných dětí
 • – výměna zkušeností s ostatními DD, spolupráce s institucemi – OSPOD, PČR, DPA, PPP, SPC, DDÚ, apod.
 • – spolupráce DD s veřejností a prezentace DD na veřejnosti – výstavky prací, spolupráce s obcí a nadacemi aj.
 • – uplatňování prvků rodinné výchovy v celém systému VVP – sebeobslužné činnosti, žehlení, úklid svých pokojů, vaření ve skupinách, vytváření kladného vztahu k DD a k jeho vybavení
 • – spolupracovat s rodinami dětí v rámci možností a využít toto ve výchovném procesu, v případě absence rodiny spolupracovat se soc. pracovnicemi
 • – maximálně se zaměřit na kvalitní spolupráci se ZŠ, SOU, které naše děti navštěvují
 • – klást důraz na kvalitní přípravu na vyučování

Výchovné prostředky

Činnosti odpočinkové, rekreační, zájmová činnost, příprava na vyučování, sebeobslužné a

společensky prospěšné činnosti, činnosti vedoucí ke zdravému životnímu stylu a materiální péči

Formy výchovy

Rozhovory, výlety, exkurze, četba, testy, společné oslavy, sportovní a kulturní akce, sledování dění ve společnosti – televize, tisk, soutěže, uplatňování individuálních zájmů, diskuse, besedy na téma, práce v zájmových kroužcích na DD i mimo DD

Metody

Vysvětlování, rozhovor, cvičení a navykání, interaktivní hry, hodnocení chování – slovně, odměnou, působení na děti při činnostech výchova příkladem vychovatele apod.

Integrace dětí do širšího sociálního prostředí

Zapojení dětí a zařízení do společenského dění a činností mimo DD

 • – spolupráce se školami, které naše děti navštěvují – ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice, SOU Sedlčany, SOU Benešov, jiné spřátelené dětské domovy – turnaje, soutěže, setkávání se na společných akcích
 • – zájmové kroužky mimo náš DD
 • – spolupráce s obcí, ve které žijeme – účast na akcích obce, pomoc při udržování pořádku v obci – brigády, úklidy veřejných prostranství v obci, vystoupení našich dětí na kulturních akcích pro obec
 • – spolupráce se sponzory, s nadacemi aj. organizacemi

Zapojení do projektů

Nadace Terezy Maxové dětem

Posláním nadace je umožnit každému dítěti prožít spokojené a bezpečné dětství v rodinném prostředí a dát znevýhodněným dětem šanci na lepší život.

V oblasti ústavní výchovy nadace podporuje vzdělávání dětí a rozvoj jejich dovedností, a poskytuje jim tak lepší šanci na produktivní a naplněný život po opuštění dětského domova.

#jsemlaskavec – Nadace Karla Janečka

Projekt pro děti ve věku 6 – 15 let, ve kterém si vyzkouší vykonat nezištný laskavý skutek v rámci Světového dne laskavosti 13.11..

Cílem je zviditelnit důležitost tématu laskavosti v současném světě a inspirovat veřejnost.

Bude se vybírat z těchto laskavostí:

 • – ukliďme okolí své školy či vyberte jiné libovolné místo
 • – uspořádejte sbírku starého oblečení a věnujte ho potřebným
 • – najděte si ve vašem okolí zvířecí útulek a nabídněte jim svoji pomoc
 • – udělejte radost lidem z Domova pro seniory
 • – vykonejte laskavý skutek dle vlastního nápadu

Restart –  Nadační fond Veroniky Kašákové

Cílem je pomoc dětem prostřednictvím návštěv odborných koučů a terapeutů v dětských domovech, po dobu půl roku, kteří budou pracovat s dětmi na odbourání negativních vzorců z dětství, traumat, ale také na získání sebevědomí a sebelásky, zjištění vlastních silných stránek a přípravě na odchod z dětského domova.

Patřím mezi ostatní – rozvoj gramotnosti a praktických dovedností žáků z dětských domovů –  IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. (EU, MŠMT)

Cílem je podpora rovných příležitostí žáků prostřednictvím rozvoje čtenářské gramotnosti, rozvoje matematické gramotnosti, rozvoje sociálních a občanských kompetencí a praktických dovedností ve formě volnočasových kroužků v dětských domovech a školách cílové skupiny.

 • – aktivity podporující silné stránky žáka – kroužek zahrnující aktivity k sebepoznání žáků zábavnou zážitkovou formou, součástí může být i předprofesní příprava pro žáky (víkendová akce 1x za pololetí)
 • – rozvoj exekutivních dovedností – volitelné pohybové aktivity pro zlepšení koncentrace a sebeovládání

Život nanečisto – realizátorem projektu je spolek Mimo domov

Příprava dospívajících ze zařízení náhradní rodinné výchovy, jehož cílem je připravit klienty  DD a DDŠ ve věku 15 – 23 let na přechod do samostatného života a zvýšit tak jejich šanci na plynulé začlenění do společnosti, jak v kontextu uplatnění na trhu práce, tak v oblastech finanční gramotnosti asociálních dovedností.

Patron – realizátorem projektu je Liga otevřených mužů  (LOM) a spolek Múzy dětem

Podpora sociální integrace mladých mužů a žen ze zařízení náhradní rodinné výchovy (ZNV) podpořený finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (dále jen “Projekt Patron”), jehož cílem je usnadnit vyrůstajícím v ZNV ve věku 16 – 21 let, přechod do běžného života a zvýšit jejich šanci na začlenění do společnosti, zejména v kontextu uplatnění na trhu práce.

Začni správně – realizátorem je obecně prospěšná společnost yourchance o.p.s. 

Smyslem fungování je prosazování potřebných změn v oblasti:

 • – výuky finanční gramotnosti
 • – integrace mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy

Projekt Začni správně podporuje mladé lidi z dětských domovů a pěstounské péče při odchodu z domova. A to především v oblastech jako je: hledání práce, zajištění brigády, komunikace s úřady, péče o děti, zajištění bydlení, plánování finance, další vzdělávání…

Milý Ježíšku

Projekt, který plní přání dětem z dětských domovů

Klíčové aktivity určené dětem od 15 let výše

Cílem je usnadnit dětem z dětského domova přechod do běžného života, kde již nebudou mít sociální vazby, které jim poskytuje naše zařízení.

 • Tematická setkání (organizuje společnost yourchance o.p.s.) uskutečňují se v Praze

Poskytují:

 1. Komunitu – skupinu mladých lidí, kteří naslouchají
 2. Vzdělávací aktivity, které dětem usnadní odchod z DD
 3. Setkání se zajímavými a inspirativními lidmi – osobnostmi
 4. Možnost podělit se s ostatními o starosti i zkušenostmi 
 • Mentoringový program (organizuje yourchance o.p.s., Liga otevřených mužů)

Propojuje mlaďochy s dospěláky, kteří jim pomáhají najít tu správnou cestu životem.

Mladí lidé mohou se svým mentorem/patronem konzultovat nejen otázky spojené se vzděláním či profesí, ale především s běžným každodenním životem

 • Příprava na život

Zapojování do péče o svěřené bytové i nebytové prostory, osobní věci …

 • Letní brigády

Zapojování dětí do letních brigád s cílem získání pracovních návyků, učení se skutečné práci, režimu a organizaci pracovního dne, včetně uvědomění si hodnoty peněz a hospodaření s reálně vydělanými příjmy.

 • Finanční gramotnost

Posílení sociálních kompetencí dětí se zaměřením na jejich ekonomickou gramotnost, stejně jako posílení obecných dovedností plánování a hospodaření.

 • Sexuální výchova

Vedení k odpovědnosti v partnerských vztazích, postoji k rodičovství, péči o děti.

Okruhy výchovně vzdělávacího programu:

Místo, kde žijeme – poznávat nejbližší okolí, orientovat se v něm

Lidé kolem nás – respektovat pravidla chování ve vztahu k druhému

Lidé a čas – dodržovat zásady správného denního režimu – čas na práci (školu), na odpočinek, aktivní odpočinek

Rozmanitost přírody – se zaměřením na ochranu životního prostředí a pozorování přírody

Člověk a jeho zdraví – vytvářet správné hygienické návyky, zvládat sebeobsluhu, samostatnost

Konkrétní úkoly výchovně vzdělávacího programu:

1. Péče o zdraví

Cíle:

 • vytvářet správné hygienické návyky, zvládat sebeobsluhu, samostatnost
 • umět se orientovat v každodenním životě
 • umět rozlišovat, co zdraví prospívá, a co naopak škodí

Očekávané výstupy:

 • zvládat sebeobsluhu
 • každodenní pobyt venku
 • pochopit organismus člověka – jak funguje, co potřebuje
 • návyk pravidelného jídla a správného stolování
 • zásady stravování v kolektivu, dodržování pitného režimu
 • informovat o škodlivosti kouření a alkoholu

2. Práva a povinnosti

Cíle:

 • respektovat pravidla chování ve vztahu k druhému
 • rozpoznat nevhodné a rizikové chování a uvědomit si jeho možné důsledky
 • rozvíjet sebeovládání, vytrvalost, samostatnost a vztahy mezi vrstevníky

Očekávané výstupy:

 • naučit se pomáhat druhému
 • zvládat běžné životní situace a emocionální problémy, korigovat nepřizpůsobivé chování
 • objasňovat normu, že právo a povinnosti „jdou ruku v ruce“ a nelze nadřazovat jednu oblast nad druhou

3. Příprava do školy

Cíl: 

 • naučit se zodpovědně připravovat na vyučování, včetně plnění písemných domácích úkolů

Očekávané výstupy:

 • opakovat a upevňovat již získané znalosti, dovednosti
 • pravidelná četba knih, časopisů
 • spolupráce s učiteli
 • zautomatizování daných činností

4. Média

Cíl:

 • vhodně využívat mediální prostředky

Očekávané výstupy:

 • čtení vhodných časopisů, knih
 • sledování pořadů v televizi
 • rozlišování vhodných a nevhodných pořadů
 • usměrňovat vysedávání u počítače, televize
 • sledovat aktuální dění doma i ve světě
 • regulovat používání mobilních telefonů

5. Kultura a sport, zájmová činnost

Cíle:

 • navštěvovat divadelní a filmová představení
 • sledovat a účastnit se sportovních akcí
 • posilování sebevědomí jednotlivců
 • předcházení sociálně patologických jevů
 • zdokonalování v oblasti sebepoznání

Očekávané výstupy:

 • umět se správně chovat při návštěvě kulturních i sportovních akcí
 • zařazovat pravidelné vycházky do přírody, rekreační sporty
 • naučit se smysluplně nakládat se svým volným časem a využívat nabídky zájmové i relaxační činnosti

6. Sebeobsluha

Cíle:

 • upevnění hygienických návyků
 • zvládnutí péče o osobní prádlo, oblečení
 • dbát na pořádek ve svém pokoji, v osobních věcech
 • dodržovat základní principy stolování a obsluhy stolu

Očekávané výstupy:

 • denní provádění osobní hygieny a výměny prádla
 • vhodné odívání a líčení, používání prostředků osobní hygieny
 • zvládnutí přepírání, třídění prádla do pračky
 • účast a pomoc při péči o malé děti
 • účast a pomoc při servírování svačin a večeří na jednotlivých skupinách
 • příprava jídelníčku a celodenní vaření v sobotu na jednotlivých skupinách

7. Komunikace

Cíle:

 • zvládnutí základních komunikačních dovedností ve vztahu k vrstevníkům a dospělým
 • vnímat a hodnotit výsledky své tvůrčí činnosti

Očekávané výstupy:

 • umět naslouchat a porozumět sdělení, pomáhat jim řešit problémy
 • podporovat čtení knih, časopisů
 • individuální rozhovory
 • netrpět vulgární chování a vyjadřování
 • sebeovládání a sebekontrola
 • každodenně provádět logopedická cvičení s vybranými dětmi

8. Sebeprezentace a jednání s druhými lidmi

Cíle:

 • zvládnutí vhodného způsobu chování v osobním styku a jednání s druhými lidmi
 • osvojovat poznatky, schopnosti a dovednosti důležité pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k ostatním lidem
 • rozvíjet sebeovládání, vytrvalost, samostatnost a vztahy mezi vrstevníky
 • poznávat vztahy v rodině – funkce a postavení jednotlivých členů rodiny

Očekávané výstupy:

 • poskytovat prostor pro jednání s vrstevníky a dospělými např. při volných vycházkách, v obchodě, u lékaře, na poště, ….
 • dodržovat pravidla a zvyklosti chování ve společnosti tj. pozdrav, podání ruky, úcta ke starším, …
 • vědomě dodržovat morální zásady a pravidla chování, orientovat se v základních mravních hodnotách
 • umět důstojně reprezentovat sebe i DD při veřejných vystoupeních
 • zapojovat se do společenského dění v naší obci

9. Finance a hmotné zabezpečení

Cíle:

 • získání základních informací o penězích a jejich používání
 • rozvíjení finanční gramotnosti

Očekávané výstupy:

 • naučit se hospodařit s kapesným (kasička, fiktivní peníze, směnárna)
 • informovat o ceně oblečení a obuvi, o výši zápisného do zájmové činnosti, o cenách věcí běžné denní spotřeby
 • vést děti k zodpovědnosti – nutnost převlékání oblečení po příchodu ze školy, šetření energií i vodou, pravidelné docházení do kroužků, neplýtvání jídlem
 • netrpět poškozování majetku, učit děti respektovat pravidla
 • pěstovat kladný vztah k práci, podporovat účast na brigádách a pracovních činnostech v parku (hrabání trávy i listí, úklid spadaných větví, jablek …), vhodná motivace, osobní příklad

10. Dopravní pravidla

Cíle:

 • Umět
 • učit se odhadnout možná nebezpečí

Očekávané výstupy:

 • dbát zvýšené pozornosti při volné vycházce
 • uplatňovat základní pravidla účastníků silničního provozu
 • znát důležitá telefonní čísla

11. Pravidla soužití v DD

Vychovatel – dítě

 • – správně a ohleduplně oslovovat děti
 • – řešit problémy v klidu
 • – být spravedlivý
 • – mít smysl pro humor a legraci
 • – být spolehlivý a trochu přísný
 • – být vstřícný, ohleduplný a tolerantní
 • – nekřičet, netřískat s věcmi
 • – neponižovat děti
 • – být objektivní, spravedlivý
 • – netrpět šikanování
 • – nepoužívat fyzické násilí
 • – nenadávat vulgárně
 • – neodhánět děti, když nám chtějí něco sdělit

Dítě – dítě / děti mezi sebou /

 • – oslovovat se křestním jménem
 • – tvořit dobrý kolektiv
 • – tolerovat názor druhého
 • – být k sobě slušní, pozorní a upřímní
 • – spolupracovat, pomáhat si a půjčovat si věci
 • – řešit problémy s humorem
 • – vyslyšet druhé – slyšet se navzájem
 • – neubližovat si fyzicky ani psychicky
 • – nebýt vulgární
 • – nepřekřikovat se
 • – nevysmívat se a neponižovat

Dítě – vychovatel

 • – slušně, zřetelně zdravit a oslovovat vychovatele
 • – mít odvahu říci slušně svůj názor
 • – být ochotný spolupracovat
 • – neskákat do řeči, nevykřikovat
 • – nebýt drzý a neodmlouvat
 • – neprovokovat
 • – nepodlézat
 • – neohrožovat sebe a ostatní nevhodným chováním, např. honění, strkání, házení ostrých předmětů apod.

Program rozvoje osobnosti dítěte

Střednědobé a krátkodobé cíle péče o dítě v zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy; zejm. vyhodnocení předchozích cílů a způsob dalšího vzdělávání, zapojení do zájmové činnosti, do odpovídajících skupinových, socializačních kontaktů a kontaktů s rodinou.

Denní informační záznamy o dětech

Předávání denních informací o zapojování dítěte do pracovních a výchovně vzdělávacích činností, včetně jeho chování.

Pedagogický deník dítěte

Pedagogické hodnocení dítěte v oblasti výchovně vzdělávací.

Záznamy jsou prováděny 2x za rok.

Program v rámci MPP

Cílem prevence je rozvoj sociálních dovedností v navazování zdravých vztahů mimo rodinu, v schopnosti čelit sociálnímu tlaku, dovednosti rozhodovat se, efektivně řešit konflikty. Zásadní místo zde má primární prevence zaměřená na problematiku virtuálního světa a návykových látek, jejich účinky a rizika. Dále nabízení pozitivních alternativ volného času.

Zapojení do Programu v rámci MPP na jednotlivých rodinných skupinách vypracovaného metodičkou prevence: soutěže „Hravě žijme zdravě“ a plnění konkrétních úkolů MPP.

Zájmová činnost organizovaná TJ Sokol Sedlec-Prčice

Oddíl kopané

Komunitní kruh

Jedná se o pravidelné setkávání dětí na dané rodinné skupině, které probíhá každé pondělí. Obsah a vedení komunitního kruhu respektuje věkové a individuální zvláštnosti dětí. Klíčovou úlohu v komunitním kruhu hrají otázky navozená témata. Cíleně se rozvijí pozitivní vztahy na rodinné skupině, posiluje se soudržnost, porozumění mezi dětmi a tím působí na utváření bezpečného klimatu ve skupině.

Spolupráce

Spolupráce se školou, kterou naše děti navštěvují (ZŠ a MŠ Sedlec – Prčice, SOU Sedlčany, SOU Benešov), včetně návštěv společných akcí (divadelní představení, koncerty, přednášky, filmová představení, …). Setkávat se na společných akcích spřátelených dětských domovů.

Zapojování se do veřejného dění v naší obci, reprezentovat naše zařízení.

Klíčový pracovník

Každému dítěti je přidělen klíčový pracovník, který provádí s dítětem pohovor 2x za měsíc nebo dle potřeby dítěte a z veškerých informací provede zápis.

Závěr

Cílem výchovně vzdělávacích činností je vytvoření co nejstabilnějšího prostředí, které dětem umožňuje uspokojování základních, materiálních, citových, i speciálních potřeb a které zajišťuje rozvíjení vědomostí, dovedností a návyků s přihlédnutím k zájmům a individualitě každého dítěte. Připravit dítě na samostatný a plnohodnotný život ve společnosti.

Součástí celoročního plánu výchovně vzdělávací činnosti je Náplň mimoškolní činnosti, Režim dne a Návrh mimoškolních aktivit.

Vypracovala: Stanislava Veselá

TOPlist