logo
Archivy
Zřizovatelem této příspěvkové organizace je Středočeský kraj
zrizovatel
Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

plakat plakat

Přínosným partnerem pro náš dětský domov je Nadační fond Veroniky Kašákové.


Zájmové útvary

Zájmové útvary – celoroční průběh:

Kroužek počítačů
Klíčovou dovedností dnešní doby je znalost práce na počítači. Děti se zde učí vytvářet složky a dokumenty v běžných programech, učí se ovládat internet, zpracovat fotografie… V neposlední řadě jsou děti poučeny o dodržování bezpečnosti.

Kroužek tkaní
Ruční tkaní je nejstarší způsob výroby tkaniny. Tato technika se zakládá na principu křížení dvou nití – osnovy a útku. V kroužku ručního tkaní mají děti možnost seznámit se s touto technikou a zhotovit si např. jednoduchý kobereček, polštářek, kabelku…

Pohybový kroužek
Na kroužku jsou děti zábavnou formou vedeny tak, aby získaly k pohybu pozitivní vztah a byl pro ně radostí a potřebou. Věnujeme se obecné sportovní přípravě, rozvoji dovedností a fyzické přípravě.

Výtvarný kroužek
Děti se učí různým pracovním a výtvarným technikám. Činnost podporuje jejich vztah k umění, radost z vlastní práce a trpělivost.

Cyklistický kroužek
Docházející děti do tohoto kroužku provozují převážně místní cykloturistiku s využitím upevňování znalostí v dopravní výchově v okolí. Dle ročního období a počasí podniknou výpravy i do vzdálenějších míst.

Kroužek bruslení a lyžování
Kroužek určen pro toho, kdo rád bruslí a lyžuje. V zimě lze využívat vhodného počasí pro určené sporty, během roku možnost zajištění sportovních areálů v blízkém okolí.

Kroužek tanečků
Všeobecný tanec a taneční průprava, zábavné tanečky, procvičování rytmiky a motoriky, radost a dobrá nálada. To vše nabízí kroužek tanečků.

Zdravotní cvičení
Zdravotní cvičení vychází z rehabilitace. Rozhýbe ztuhlé tělo a posílí svaly potřebné pro správné držení těla. Odstraňuje potíže svalové nerovnováhy.

Kroužek zpívání
Vztah k hudbě, zpěv, ale i společná zkušenost: poznání hudby za pomoci společného prožívání světa zvuků, tónů, rytmu a melodií v doprovodu hry na kytaru.

Turistický kroužek
Docházející děti do tohoto kroužku provozují pod vedením paní Peškové převážně místní turistiku s využitím dopravních spojů v okolí, ale občas i větších výprav do vzdálenějších míst. Činnost kroužku je zcela závislá na počasí a tak se nyní těšíme, až začne svítit sluníčko a my zase více budeme vyrážet na delší procházky do okolí s následným závěrem u ohýnku při opékání špekáčků.

Přehazovaná
Kroužek je určen pro holky a kluky. V rámci kroužku budeme rozvíjet pohybové schopnosti, vzájemnou spolupráci a zdokonalovat volejbalová odbití i samotný systém hry.

Atletická školní přípravka
Na kroužku jsou děti zábavnou formou vedeny tak, aby získaly k pohybu pozitivní vztah a byl pro ně radostí a potřebou. Věnujeme se obecné sportovní přípravě, rozvoji dovedností a fyzické přípravě.

TOPlist