logo
Archivy
Zřizovatelem této příspěvkové organizace je Středočeský kraj
zrizovatel
Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

plakat plakat

Přínosným partnerem pro náš dětský domov je Nadační fond Veroniky Kašákové.


O domově

Zařízení poskytuje vzdělání, výchovu a celodenní péči dětem a mládeži s nařízenou ústavní výchovou nebo s předběžným opatřením v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb., zpravidla od 3 – 18 let, popř. do ukončení přípravy na povolání.

domečky ložnice
kuchyněobývák

V době mimo školu jsou děti zařazovány do výchovných skupin. V současné době je 6 výchovných skupin. Skupinoví vychovatelé zajišťují dětem smysluplné využívání volného času.

V zařízení každoročně pracuje několik zájmových kroužků. Děti se také účastní různých sportovních a kulturních akcí. O letních prázdninách jsou pro ně připravovány rekreační pobyty mimo zařízení.

Všem dětem je věnována potřebná preventivní a zdravotní péče zdravotní sestrou s odborným vzděláním.

Je zajišťováno celodenní stravování.

TOPlist