logo
Archivy
Zřizovatelem této příspěvkové organizace je Středočeský kraj
zrizovatel
Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

plakat plakat

Přínosným partnerem pro náš dětský domov je Nadační fond Veroniky Kašákové.


O domově

Zařízení poskytuje vzdělání, výchovu a celodenní péči dětem a mládeži s nařízenou ústavní výchovou nebo s předběžným opatřením v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb., zpravidla od 3 – 18 let, popř. do ukončení přípravy na povolání. O umisťování dětí do našeho zařízení rozhoduje DDÚ, U Michelského lesa 222, Praha 4. Kapacita zařízení je 72 lůžek.

Transformaci zařízení z internátního typu do rodinného typu dětského domova je problematická. Zařízení se nachází v kulturně chráněné památce a při úpravách nesmí dojít k narušení rázu kulturní památky. Od prosince 2008 obývají 3 výchovné skupiny přestavěné domečky umožňující rodinné bydlení.

domečky ložnice
kuchyněobývák

V době mimo školu jsou děti zařazovány do výchovných skupin. V současné době je 5 výchovných skupin. Skupinoví vychovatelé zajišťují dětem smysluplné využívání volného času.

V zařízení každoročně pracuje několik zájmových kroužků. Děti se také účastní různých sportovních a kulturních akcí. O letních prázdninách jsou pro ně připravovány rekreační pobyty mimo zařízení.

Všem dětem je věnována potřebná preventivní a zdravotní péče zdravotní sestrou s odborným vzděláním.

Celodenní stravování je zajišťováno ve školní jídelně.

TOPlist