logo
Archivy
Zřizovatelem této příspěvkové organizace je Středočeský kraj
zrizovatel
Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

plakat plakat

Přínosným partnerem pro náš dětský domov je Nadační fond Veroniky Kašákové.


Plány akcí 2023/2024

I. Třída

Třídní učitelka: Mgr.Jana Studentová

 • Zahájení nového školního roku, tvorba třídních pravidel.
 • Podzimní a jarní cvičení v přírodě.
 • Vycházky dle témat učebních osnov.
 • Svatý Václav – tematické vyučování.
 • Den s knihou.
 • Dušičky.
 • Svatý Martin – tematické vyučování.
 • Bruslení.
 • Čertí škola –  třídní akce.
 • Adventní tvoření – zvyky a tradice spojené s adventem a Vánocemi.
 • Vánoční besídka.
 • Masopust – třídní akce.
 • Ponožkový den.
 • Plavecký výcvik.
 • Velikonoce – zvyky, obyčeje, tradice.
 • Čarodějnický rej.
 • Den Země.
 • Projektové dny pro ZŠ dle daných témat.
 • Plnění činností v rámci EMV a prevence rizikového chování – projekty.
 • Návštěvy divadelních představení dle aktuální nabídky.
 • Zapojení do výtvarných soutěží dle aktuální nabídky.
 • Sportovní akce a soutěže.
 • Zábavný program na Den dětí.
 • Školní výlet.
 • Rozloučení se školním rokem.

Vypracovala: Mgr. Jana Studentová

II. Třída

Třídní učitelka: Červová Vendula

 • Zahájení nového školního roku, tvorba třídních pravidel.
 • Podzimní a jarní cvičení v přírodě.
 • Svatý Václav – tematické vyučování.
 • „Veselý podzim“ – práce s podzimními přírodninami.
 • Dušičky a Halloween – tematické vyučování.
 • Svatý Martin – tematické vyučování.
 • Svatý Mikuláš.
 • Adventní tvoření – zvyky a tradice spjaté s adventem a Vánocemi.
 • Kouzlo Vánoc – tematické vyučování.
 • Masopustní veselice – tematické vyučování.
 • Velikonoce – zvyky, obyčeje, tradice – tematické vyučování.
 • Den Země.
 • Procházka městem Sedlec – Prčice – mapa, co zajímavého o našem městě víme.
 • Naše vlast – cestujeme po ČR.
 • Cestujeme po Evropě – multikulturní výchova, poznávání států Evropy, způsob života,
 • tradice a zvyky, pamětihodnosti, přírodní krásy.
 • Den knihy – seznámení s knižními hrdiny – nejoblíbenější postavy z knížek, autoři,
 • ilustrace, správné zacházení s knihou, proč jsou knihy důležité.
 • Napříč kontinenty – kontinenty, zeměpisné údaje, přírodní krásy a zajímavosti,
 • tematické vyučování.
 • Projektové dny pro ZŠ dle daných témat.
 • Plnění činností v rámci EMV a prevence rizikového chování – projekty.
 • Návštěvy divadelních představení dle aktuální nabídky.
 • Filmové představení pro školy dle aktuální nabídky.
 • Zhlédnutí výstav na Informačním centru v Sedlci – Prčici dle aktuální nabídky.
 • Zapojení do výtvarných soutěží dle aktuální nabídky.
 • Vycházky dle témat učebních osnov.
 • Sportovní akce a soutěže.
 • Školní výlet.
 • Zábavný program na Den dětí.
 • Rozloučení se školním rokem.

Vypracovala: Červová Vendula

Základní škola speciální – 1. třída

Třídní učitelka: Bc. Aneta Dohnalová, DiS.

Plánované akce:

Podzim:

 • Slavnostní zahájení školního roku, poučení o bezpečnosti
 • Podzim za dveřmi: tematické vyučování
 • Den čokolády
 • Hipoterapie
 • Den zvířat – výlet na statek Vozerovice
 • Haloween: projektový den

Zima:

 • Mikulášské vyučování: tematické vyučování
 • Školní výlet dle aktuální nabídky
 • Vánoční besídka: školní akce

Jaro:

 • Jarní radovánky – tematické vyučování
 • Světový den Downova syndromu
 • Canisterapie
 • Den Země
 • Den lesů a den vody

Léto:

 • Den dětí
 • Cvičení v přírodě
 • Slavnostní ukončení školního roku
 • Školní výlet

Dále je plánováno:

 • Projektové dny, tematické vyučování
 • Školní vycházky – poznávání okolí
 • Exkurze dle učebních osnov

Školní výlety – farma Beranovi, ZOO Tábor, resort Hulín

Vypracovala: Bc. Aneta Dohnalová, DiS.

Základní škola speciální – 2. třída

Třídní učitel: Mgr. V. Daňha

 • cvičení v přírodě – obě pololetí
 • vycházka do města, na dětské hřiště…
 • divadelní představení dle nabídky
 • projektové dny
 • návštěva ekocentra, skanzenu, výstavy
 • účast na akci dle aktuální nabídky
 • třídní výlet
 • školní výlet

Vypracoval: Mgr. V. Daňha

TOPlist