logo
Archivy
Zřizovatelem této příspěvkové organizace je Středočeský kraj
zrizovatel
Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

plakat plakat

Přínosným partnerem pro náš dětský domov je Nadační fond Veroniky Kašákové.


Plány akcí 2021/2022

Plán školních akcí I. třídy

Třídní učitelka:  Musilová Martina                           

Plánované školní akce:

 • „Vyplouváme“ – třídní pravidla, chování mezi spolužáky
 • „Babí léto v přírodě“ – tematické vyučování v přírodě                                                             
 • „Barevný podzim“ – práce s přírodninami
 • „Bramborový den“ – tematické vyučování
 • „Halloween a strašidla v našich pohádkách“ – třídní projektový den
 • „Adventní tvoření“ – tematická práce s přírodninami
 •  „Mikulášské soutěžení“ – třídní akce                          
 •  „Vánoční posezení“ – tvoření při poslechu vánoční pohádky a hudby      
 • „Zimní spánek“  – třídní projektový den, příroda v zimě
 • „Masopust“ – třídní akce, tradice, zvyky
 • „Jaro s Josefem Ladou“ – krajem Josefa Lady, výlet do Hrusic
 • „Měsíc knihy – pohádkové postavičky“ kocour Mikeš, plavčíci Jája a Pája, další…
 • „Hody, hody doprovody“  – velikonoční téma
 • „Malé muzicírování“ – hra na rytmické nástroje, zpěv písniček, které jsme se naučili za celý rok
 • „Stavba domečků z přírodních materiálů“ –  tematické vyučování v přírodě
 • „Sportovní hry a soutěže v přírodě“ – sportovní dopoledne, třídní akce
 • „Na palubě“ – cesta opravdovou lodí (Orlík), vyhodnocení dodržování třídních pravidel
  • návštěvy filmového představení dle aktuální nabídky, IMAX
  • zhlédnutí výstav na Informačním centru v Prčici dle aktuální nabídky
  • návštěvy divadelních představení dle aktuální nabídky
  • jarní a podzimní cvičení v přírodě
  • vycházky dle témat učebních osnov
  •  školní výlet
  • zábavný program na Den dětí
  • zapojení do výtvarných soutěží dle aktuální nabídky
  • plnění činností v rámci EMV  a prevence RCH – projekty

Plán školních akcí II. třídy

Třídní učitelka: Markéta Havlová

 • Zahájení nového školního roku, tvorba třídních pravidel – zpátky ve škole tvorba pracovních listů
 • První pomoc -tématické vyučování
 • Tvoření s podzimní tématikou
 • Krmení lesní zvěře, sběr kaštanů žaludů atd.
 • Drakiáda výroba papírových draků
 • Vánoční besídka – tématické vyučování
 • Pečeme cukroví – tématické vyučování
 • Návštěva divadelního představení
 • Den s knihou (moje oblíbená knížka, návštěva knihovny)
 • Tři králové (výroba korun, zpěv písní, cesta Tří králů, koledy)
 • Maškarní rej – výroba masek
 • Seznámení s mezinárodními a významnými dny
 • Velikonoce (příprava na velikonoční svátky jara – zvyky, obyčeje, tradice)
 • Poznáváme les
 • Den vody
 • Třídíme odpadky – den ekologie
 • Den sportu– třídní olympiáda
 • Den Země
 • Tradice v České republice
 • Den významných osobností
 • Čarodějnice (výroba masek, soutěže a hry …)
 • Mezinárodní den dětí
 • Hurá, prázdniny – bezpečný pobyt v přírodě, společenské chování, rozloučení se školním rokem
 • návštěvy divadelních představení dle aktuální nabídky
 • návštěvy filmového představení dle aktuální nabídky, IMAX
 • zhlédnutí výstav na Informačním centru v Prčici dle aktuální nabídky
 • jarní a podzimní cvičení v přírodě
 • vycházky dle témat učebních osnov
 • školní výlet
 • zábavný program na Den dětí
 • zapojení do výtvarných soutěží dle aktuální nabídky
 • plnění činností v rámci EMV – projekty

Plán školních akcí ZŠ speciální

 • cvičení v přírodě – obě pololetí
 • divadelní představení – obě pololetí
 • návštěva dětského programu v kulturní památce – např. zámek Radíč, Mníšek
 • návštěva infocentra
 • projektové dny pro ZŠS
 • filmové představení pro školy
 • akce dle aktuální nabídky
TOPlist