logo
Archivy
Zřizovatelem této příspěvkové organizace je Středočeský kraj
zrizovatel

plakat plakat

Přínosným partnerem pro náš dětský domov je Nadační fond Veroniky Kašákové.


Plány akcí 2020/2021

Plán školních akcí I. třídy

Třídní učitelka:  Musilová Martina                           

Plánované školní akce:

 • – „Můj spolužák = můj kamarád“ – třídní pravidla, chování mezi spolužáky
 • – „Lesní hejkalové“ – práce v dílnách
 • – „Slavnosti podzimu“ –  tematické vyučování, ochutnávky podzimní zahrady aj.
 • – „Den zvířat“ – třídní projektový den
 • – „Procházka městem Sedlec – Prčice“ –  mapa, co zajímavého o našem městě víme
 • – „Volby“ – školní projektový den
 • – „Barevný podzim“ – práce s podzimními přírodninami
 • – „Svatomartinské tradice“ – tematické vyučování
 • – „Adventní tvoření“ – zvyky a tradice spjaté s adventem a Vánocemi
 • – „Čertoviny“ – hudebně pohybové hry, soutěže a vyrábění čertíků
 • – „Vánoce s Josefem Ladou“ – třídní projektový den
 • – „Třídní besídka“ – vánoční tématika
 • – „Naše vlast a neb cestujeme po ČR“ – státní symboly, ústava, jednotlivé kraje,  rozloha, poloha, povrch, hranice
 • – „Hudební nástroje a veselé koncertování“ – třídní projektový den                             
 • – „Masopustní veselice“ –  tematické vyučování
 • – „Cestujeme po Evropě“ – multikulturní výchova, poznávání států Evropy, způsob života, tradice a zvyky, pamětihodnosti, přírodní krásy,obyvatelstvo                      
 • – „Cesta za velikonočním překvapením“ – tematický den
 • – „S písničkou přichází jaro“ rozmanitosti přírody na jaře
 • – „Sportujeme pro zdraví- sportovní hrátky“ – atletika, soutěže a pohybové hry
 • – „Můj kamarád kniha“ seznámení s knižními hrdiny- nejoblíbenější postavy z knížek, autoři, ilustrace, poznatky, kresba, diskuse, projektový den
 •  „Napříč kontinenty“ – kontinenty, zeměpisné údaje, přírodní krásy a zajímavosti, tematické vyučování 
 • – návštěvy filmového představení dle aktuální nabídky, IMAX
 • – návštěvy divadelních představení dle aktuální nabídky
 • – zhlédnutí výstav na Informačním centru v Prčici dle aktuální nabídky
 • – zapojení do výtvarných soutěží dle aktuální nabídky
 • – vycházky dle témat učebních osnov
 • – školní výlet
 • – zábavný program na Den dětí
 • – jarní a podzimní cvičení v přírodě

Plnění činnosti v rámci EMV, MPP  – školní projektové dny např. „Úspěšný start ve škole – hravě žij zdravě 2020-21“, „Přírodní rozmanitosti na podzim“, „Halloweenké dýně“ aj. 

Plán školních akcí II. třídy

Třídní učitelka: Aneta Dohnalová

Plánované akce:

Podzim:

 • – Slavnostní zahájení školního roku, poučení o bezpečnosti, tvorba třídních pravidel
 • – Návštěva zubaře: preventivní prohlídka, třídní akce
 • – Podzimní inspirace: tematické vyučování
 • – Happy Haloween: projektový den

Zima:

 • – Mikulášské vyučování: tematické vyučování
 • – Čas Vánoc: projektový den
 • – Vánoční besídka: školní akce

Jaro:

 • – Přichází jaro: projektový den
 • – Mezinárodní den Romů: tematické vyučování
 • – Canisterapie: projektový den

Léto:

 • – Už umím první pomoc: projektový den
 • – Respektovat a být respektován: tematické vyučování
 • – Slavnostní ukončení školního roku, rozloučení s posledním ročníkem

Dále je plánováno:

 • – Podzimní a letní cvičení v přírodě
 • – Návštěvy divadelních představení dle nabídky
 • – Návštěvy filmového představení dle nabídky
 • – Exkurze dle učebních osnov
 • – Školní výlet

TOPlist