logo
Archivy
Zřizovatelem této příspěvkové organizace je Středočeský kraj
zrizovatel
Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

plakat plakat

Přínosným partnerem pro náš dětský domov je Nadační fond Veroniky Kašákové.


Plány akcí 2022/2023

I. Třída

Třídní učitelka: Mgr.Jana Studentová

 • Zahájení nového školního roku, tvorba třídních pravidel.
 • Podzimní a jarní cvičení v přírodě.
 • Vycházky dle témat učebních osnov.
 • Svatý Václav – tematické vyučování.
 • Dušičky a Halloween.
 • Den s knihou.
 • Svatý Martin – tematické vyučování.
 • Čertí škola –  třídní akce.
 • Adventní tvoření – zvyky a tradice spojené s adventem a Vánocemi.
 • Vánoční besídka – zpěv koled.
 • Masopustní veselice – třídní akce.
 • Velikonoce – zvyky, obyčeje, tradice.
 • Čarodějnický rej.
 • Den Země.
 • Projektové dny pro ZŠ dle daných témat.
 • Plnění činností v rámci EMV a prevence rizikového chování – projekty.
 • Návštěvy divadelních představení dle aktuální nabídky.
 • Zhlédnutí výstav na Informačním centru v Sedlci – Prčici.
 • Zapojení do výtvarných soutěží dle aktuální nabídky.
 • Filmové představení pro školy dle aktuální nabídky.
 • Sportovní akce a soutěže.
 • Zábavný program na Den dětí.
 • Školní výlet.
 • Rozloučení se školním rokem.

Vypracovala: Mgr. Jana Studentová

II. Třída

Třídní učitelka: Romana Hampeštová

 • Zahájení nového školního roku, vytváření třídních pravidel.
 • Jarní a podzimní cvičení v přírodě.
 • Halloween den – třídní akce.
 • Návštěvy divadelních představení dle aktuální nabídky v Táboře.
 • Zhlédnutí výstav na Informačním centru v Sedlci – Prčici.
 • Zapojení do výtvarných soutěží dle aktuální nabídky.
 • Kouzlo Vánoc – třídní akce.
 • Projektové dny pro ZŠ dle daných témat.
 • Plnění činností v rámci EMV a prevence rizikového chování – projekty.
 • Filmové představení pro školy dle aktuální nabídky.
 • Sportovní akce a soutěže.
 • Masopustní veselice – třídní akce.
 • Matějská pouť.
 • ZOO Tábor.
 • Zábavný program na Den dětí.
 • Školní výlet.

Vypracovala: Romana Hampeštová

Základní škola speciální

Třídní učitel: Mgr. Václav Daňha

 • Cvičení v přírodě 2x
 • Vycházka do města, na dětské hřiště…
 • Divadelní představení dle nabídky
 • Projektové dny
 • Návštěva ekocentra
 • Účast na akci dle aktuální nabídky
 • Třídní výlet
 • Školní výlet

Vypracoval: Mgr. V. Daňha

TOPlist