logo
Archivy
Zřizovatelem této příspěvkové organizace je Středočeský kraj
zrizovatel
Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

plakat plakat

Přínosným partnerem pro náš dětský domov je Nadační fond Veroniky Kašákové.


Kariéra

Přijmeme denního vychovatele/ku

Od 1. 7. 2024, v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících č. 563/2004 a vyhlášky č. 317/2005, nařízení vlády č. 341/2017.

Uchazeč musí splňovat kvalifikační předpoklady dle § 16 zákona o pedagogických pracovnících.

V případě zájmu kontaktuje ředitelku zařízení – Mgr. Martina Musilová, tel. 739 354 495.

Přijmeme učitele

V souladu se školským zákonem č. 53/2004 a vyhlášky č. 317/2005 nařízení vlády č. 341/2017 přijmeme učitele.

Podmínkou je vysokoškolské vzdělání obor učitelství + speciální pedagogika.

Pracovní poměr na dobu určitou, zástup za rodičovskou dovolenou.

V případě zájmu kontaktuje ředitelku zařízení – Mgr. Martina Musilová, tel.: 739 354 495.


Souhlas se zpracováním osobních údajů při výběrovém řízení

Odpovědí na inzerovanou pracovní příležitost poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. 

Poskytnuté podklady pro výběrové řízení slouží výlučně pro účely vhodného kandidáta na příslušnou pracovní pozici. K tomuto zpracování není nutný souhlas, jelikož osobní údaje jsou nezbytné pro splnění účelu, tj. výběr vhodného kandidáta a následné uzavření příslušné pracovní smlouvy (zákonnost zpracování je spatřována ve čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/476/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Pokud budete ve výběrovém řízení úspěšní, tak naše zařízení Vámi poskytnuté osobní údaje převede do Vašeho osobního spisu, kde budou nadále vedeny dle podmínek pro vedení osobních spisů. V případě, že v příslušném výběrovém řízení nebudete úspěšní, bude naše zařízení uchovávat Vámi poskytnuté osobní údaje do okamžiku, kdy Vám bude oznámeno, že jste nebyl na pracovní místo vybrán nebo kdy ukončíte sami svou účast ve výběrovém řízení. Poté budou Vaše osobní údaje neprodleně smazány, skartovány.

Odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli prostřednictvím emailu skola.prestavlky@tiscali.cz nebo kontaktováním pověřence zařízení. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Mgr. Martina Musilová, ředitelka ZŠ a DD Přestavlky

TOPlist