logo
Archivy
Zřizovatelem této příspěvkové organizace je Středočeský kraj
zrizovatel
Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

plakat plakat

Přínosným partnerem pro náš dětský domov je Nadační fond Veroniky Kašákové.


Kariéra

Přijmeme ihned:

učitele, v souladu se školským zákonem č. 563/2004 a vyhlášky č. 317/2005 nařízení vlády č. 341/2017.

Podmínkou je vysokoškolské vzdělání obor učitelství + speciální pedagogika.

Více informací na tel.: +420 739 354 495


Přijmeme kolegu/kolegyni na pozici:

„noční vychovatel“

Více informací na tel.: +420 739 510 519, pí. Veselá


Souhlas se zpracováním osobních údajů při výběrovém řízení

Odpovědí na inzerovanou pracovní příležitost poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. 

Poskytnuté podklady pro výběrové řízení slouží výlučně pro účely vhodného kandidáta na příslušnou pracovní pozici. K tomuto zpracování není nutný souhlas, jelikož osobní údaje jsou nezbytné pro splnění účelu, tj. výběr vhodného kandidáta a následné uzavření příslušné pracovní smlouvy (zákonnost zpracování je spatřována ve čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/476/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Pokud budete ve výběrovém řízení úspěšní, tak naše zařízení Vámi poskytnuté osobní údaje převede do Vašeho osobního spisu, kde budou nadále vedeny dle podmínek pro vedení osobních spisů. V případě, že v příslušném výběrovém řízení nebudete úspěšní, bude naše zařízení uchovávat Vámi poskytnuté osobní údaje do okamžiku, kdy Vám bude oznámeno, že jste nebyl na pracovní místo vybrán nebo kdy ukončíte sami svou účast ve výběrovém řízení. Poté budou Vaše osobní údaje neprodleně smazány, skartovány.

Odvolat Vás souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli prostřednictvím emailu skola.prestavlky@tiscali.cz nebo kontaktováním pověřence zařízení. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Mgr. Bc. Hana Fárová, ředitelka ZŠ a DD Přestavlky

TOPlist