logo
Archivy
Zřizovatelem této příspěvkové organizace je Středočeský kraj
zrizovatel
Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

plakat plakat

Přínosným partnerem pro náš dětský domov je Nadační fond Veroniky Kašákové.


O škole

Děti našeho dětského domova navštěvují různé typy škol, jedná se o školu mateřskou, základní, odborná učiliště a jedna dívka navštěvuje soukromé gymnázium OPEN GATE v Babicích s finanční pomocí nadace The Kellner Family Foundation.

Součástí našeho zařízení je základní škola zřízená pro žáky dle § 16 odst. 9 školského zákona (dříve základní škola praktická) a základní škola speciální, do ostatních typů škol děti docházejí nebo jsou dováženy autem.

Žáci základní školy speciální jsou vzděláváni podle ŠVP Škola za poznáním. Výuka ve škole probíhá ve dvou třídách.

Třída

Třída

Třída

Třída

Žáci Základní praktické školy Přestavlky jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu Hravě žijme zdravě. Podle potřeby jsou žákům vytvářeny individuální vzdělávací programy. Výuka ve škole probíhá ve dvou třídách, které se nachází přímo v hlavní budově, s maximálním počtem do 14ti žáků. K dispozici je cvičná kuchyňka, školní dílna, školní pozemek, počítačová učebna a sportovní hřiště pro míčové hry.

Základní škola se zapojila do projektu „Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem„, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru. Cílem projektu je modernizace škol multimediální didaktickou technikou a využívání znalostí a dovedností učitelů, které získali dalším vzděláváním v oblasti informačních a komunikačních technologií. Více informací o projektu zde – Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem.

Základní škola se zapojila do projektu „EU – peníze školám„, od září 2011 probíhá individualizace a inovace vyučování čtenářských dovedností a přírodovědných věd a je podpořeno další vzdělávání pedagogických pracovníků.

TOPlist