logo
Archivy
Zřizovatelem této příspěvkové organizace je Středočeský kraj
zrizovatel

plakat plakat

Přínosným partnerem pro náš dětský domov je Nadační fond Veroniky Kašákové.


Oslava adventu

První adventní neděli jsme oslavili společně s dětmi na zámku, které ještě nebyly v karanténě kvůli nákaze Covid 19. S dětmi jsme během dne vyrobili svícen tradičně se čtyřmi svíčkami. Při procházce parkem jsme odpoledne nasbírali pár šišek, nějaké větvičky s jehličím a další přírodniny. Děti se již těšily na večerní rozjímání.

Protože ten den bylo opravdu ošklivo a sychravo, venku jsme pobyli všichni jen chvilku, abychom mohli připravit vše potřebné na advent. Svícen doprostřed stolu, k tomu malé občerstvení, samozřejmě nesměly chybět koledy a také, a to především povídání na téma Advent – zvyky, tradice, jak se koná oslava adventu v Čechách, na Moravě, v Slezsku. Také v jiných zemích jen tak pro zajímavost, překvapivě děti věděly, jak to přibližně vypadá v Americe. Vypravování bylo zajímavé, ale nejvíce se děti i my dospělí těšili na rozsvícení první adventní svíčky. Vše bylo tlumeně doprovázené koledami, první na výběr byla dětmi zvolena píseň od Václava Neckáře „Půlnoční“, která nenechala některé oči dětí na suchu. Ale i my dospělí byli dojati.

foto z akce

S dětmi jsme poseděli, povídali si a byla příjemná atmosféra, i vzhledem k nepříznivé situaci nejen u nás v dětském domově. Myslím, že první adventní neděle se povedla, a my se už určitě těšíme na blížící se Vánoce. Doufejme, že budou plné dobré nálady, pohody a klidu, jak by to každý rok na tento čas mělo být. Ať už doma s rodinou nebo zde v zařízení. Přece jen, vše děláme pro naše děti. Bez výjimky.

Eva Říhová, Aneta Zburníková

„Laskavosti“

Chlapci a děvčata z I. a III. skupiny a jejich vychovatelky sbírají hliník. Chtějí tak podpořit jednu z dívenek, která nemůže vše zvládat sama. Proto nasbíraný materiál předali její mamince. A v této době nejen drobná pomoc, ale i obyčejný úsměv, hezké slovo, pohlazení nebo chvilka na „obyčejné“ popovídání je tou nejmenší laskavostí, kterou pro někoho můžeme udělat.

Marie Fuková, vychovatelka

„Betlém“

Také v letošním roce vyhlásil Úřad vlády ČR pro děti z dětských domovů výtvarnou soutěž pod názvem „Vánoční betlém“. A tak jsme se nachystali a pustili se s chutí do práce. Kromě tradičních výtvarných potřeb se na pracovním stole objevil i inkoust, zmizík, vánoční řetěz či lepidlo. Pod šikovnýma rukama dětí tak vznikaly obrázky malované zmizíkem na inkoustovém podkladu, koláže s využitím vánočního řetězu a mnohé další. Každý se snažil ze všech sil a na konci příjemně stráveného odpoledne jsme si udělali malou výstavku.

Marie Fuková, vychovatelka

Perníková chaloupka

Děti si poslechly pohádku, sestavovaly obrázkovou osnovu k pohádce, vymalovaly omalovánky a pak si každý vyrobil svou chaloupku. Práce děti moc bavila a samozřejmě si během dne i zamlsaly.

Mgr. Martina Musilová

foto z akce
foto z akce

„Čiperka – Od adventu k Vánocům“

Je sobota a my čekáme na mikulášskou nadílku. Čekání si krátíme výrobou vánoční výzdoby a vyprávěním o vánočních zvycích a tradicích – „ Od adventu k Vánocům.“  Při vyprávění se na stole objevují prostřihy na okna, přáníčka, papírové ozdoby a obrázky s vánoční tématikou. Posloucháme vyprávění o Ondřejovi, Lucii i Štěpánovi. Zaujme nás příběh Mikuláše i zvyky, které se dodržují na Štědrý den. Pojmenujeme si i první a druhý svátek vánoční. Všechny znalosti pak prověříme v krátkém kvízu. Odměnou za naše snažení jsou drobné sladkosti, hezký pocit z dobře vykonané práce a nově získané znalosti.

Marie Fuková, vychovatelka

Oslava Halloweenu a drakiáda

Dne 22. listopadu 2020 jsme nedělní den prožili s dětmi z první skupiny trošku netradičně. Jednak se děti velice těšily na pouštění draků, také na masky, které jsme postupně, dle času a situace, která nejen v DD panuje, vyráběli, a to k přihlédnutí nejen ke schopnostem jednotlivců. Vše jsme dali s kolegyní dohromady, a dnešek jsme zvolili pro akce jako nejvhodnější.

Vypravili jsme se všichni společně na Halloween stezku, kde děti plnily různé úkoly, nejen vědomostní, ale také pohybové. Děti vše velice bavilo, ale pořád vidina toho, co je čeká na konci stezky, bylo přece jen lákavější – pouštění draků vyhrávalo.

Pouštění draků byla opravdu zábava. Sice vítr moc nefoukal, jen trošku, ale dětem to na nadšení neubralo ani na chvilinku. A my dospělí jsme jen pozorovali, jak dokáže zábava vykouzlit úsměv na tváři a rozzářit plně dětské oči.

Děti na závěr celoodpolední akce čekala odměna nejen za výrobu masek, práce s dýní, které se ujmula kolegyně s dětmi, dále pouštění draků, ale hlavně za výborné chování a nefalšovanou, opravdickou radost s přirozeným, dětským smíchem.

Jak už bylo řešeno, nefoukal silný vítr, který je k drakiádě potřeba, ale zima přesto byla. Se zmrzlými nosy, studenými ruky a obzvláště nabiti plní dojmů a krásných emocí, jsme se vraceli zpět do DD na teplý čaj a moučník, který jsme v rámci akce stihli upéci.

Akce se konala v přírodě, mezi lesy a lány. Co více si přát!

Děti byly před konáním akce a s ní spojenými činnostmi (pečení moučníku, práce s dýní, chůze po vozovce) poučeny o bezpečnosti a slušném chování.                                                                                             

Vychovatelé:  Anna Zburníková,  Eva Říhová

TOPlist