logo
Archiv
Zřizovatelem této příspěvkové organizace je Středočeský kraj
zrizovatel

plakat plakat

Přínosným partnerem pro náš dětský domov je Nadační fond Veroniky Kašákové.

Zájmové útvary

Ve školním roce 2017/2018 se otevřely následující zájmové kroužky:

Kroužek – školní časopis

V novém školním roce 2017/2018 se otevře nový kroužek Školní časopis.

Přijaty budou ty děti, které baví psát, zajímají se o dění nejen ve škole, ale také v jejím okolí, baví je vytvářet křížovky, píší básničky, povídky nebo pohádky.

Časopis bude vydáván cca 1x za dva měsíce, čtvrtletí či při významných příležitostech vlastním nákladem. K dispozici bude prostor počítačové učebny a I. třída. Z technického vybavení budou mít děti příležitost pracovat s počítačem, fotoaparátem, tablety, tiskárnou i scannerem.

Děti dostanou příležitost vyzkoušet si roli redaktora a hlavně budou mít možnost podílet se na vzniku nové tradice.
Bc. Vladimíra Zubová

Kroužek informatiky

Klíčovou dovedností dnešní doby je znalost práce na počítači. Děti se zde učí vytvářet složky a dokumenty v běžných programech, učí se ovládat internet, zpracovat fotografie… V neposlední řadě jsou děti poučeny o dodržování bezpečnosti.
Vede J. Pechová

Kroužek tkaní

Ruční tkaní je nejstarší způsob výroby tkaniny. Tato technika se zakládá na principu křížení dvou nití – osnovy a útku. V kroužku ručního tkaní mají děti možnost seznámit se s touto technikou a zhotovit si např. jednoduchý kobereček, polštářek, kabelku…
Vede S. Veselá, K. Suková

Kroužek společenských her

V kroužku společenských her čekají malé i starší děti chvíle napětí, zábavy, radosti a odreagování od všedních starostí. Stolní, deskové, karetní, párty hry atd. vyžadují dodržování herních pravidel a celkově rozvíjejí potenciál dětí.
Vede M. Fuková

Pohybový kroužek

Na kroužku jsou děti zábavnou formou vedeny tak, aby získaly k pohybu pozitivní vztah a byl pro ně radostí a potřebou. Věnujeme se obecné sportovní přípravě, rozvoji dovedností a fyzické přípravě.
Vede R. Skořepová

Kroužek grafomotoriky

Budeme se zabývat uvědoměním si celého těla, uvolněním ramene, lokte a zápěstí. Procvičíme plynulé pohyby po papíře, což dává předpoklad pro úspěšné zvládnutí psaní.
Vede K. Pokorná

Výtvarný kroužek

Děti se učí různým pracovním a výtvarným technikám. Činnost podporuje jejich vztah k umění, radost z vlastní práce a trpělivost.
Vede A. Bartoňová

Cyklistický kroužek

Docházející děti do tohoto kroužku provozují převážně místní cykloturistiku s využitím upevňování znalostí v dopravní výchově v okolí. Dle ročního období a počasí podniknou výpravy i do vzdálenějších míst.
Vede P. Frumert

Dramatický kroužek

Podstatou dramatického kroužku je vyzkoušet si herectví a nacvičit nějakou pohádku či divadelní hru. Má i spoustu pozitivních vlivů na dětskou osobnost. Rozvíjí představivost, fantazii a kreativitu, zlepšuje mluvený projev, zapojuje mimiku a procvičuje paměť. Děti se učí zábavnou a hravou formou.
Vede M. Vanišová

Kroužek dovedné ruce

Děti se učí různým pracovním a výtvarným technikám. Činnost podporuje jejich vztah k umění, radost z vlastní práce a trpělivost.
Vede M. Skalická, Z. Říhová

Kroužek bruslení a lyžování

Kroužek určen pro toho, kdo rád bruslí a lyžuje. V zimě lze využívat vhodného počasí pro určené sporty, během roku možnost zajištění sportovních areálů v blízkém okolí.
Vede I. Pešková

Kroužek tanečků

Všeobecný tanec a taneční průprava, zábavné tanečky, procvičování rytmiky a motoriky, radost a dobrá nálada. To vše nabízí kroužek tanečků.
Vede I. Hájková

Zdravotní cvičení

Zdravotní cvičení vychází z rehabilitace. Rozhýbe ztuhlé tělo a posílí svaly potřebné pro správné držení těla. Odstraňuje potíže svalové nerovnováhy.
Vede M. Dohnalová

Hudební kroužek

Vztah k hudbě, zpěv, ale i společná zkušenost: poznání hudby za pomoci společného prožívání světa zvuků, tónů, rytmu a melodií v hudebních hrách. Seznámení se s pojmy jako nota, houslový klíč, atd.
Vede P. Vopat, K. Pokorná

Mezi další zájmové aktivity patří dobrovolnická činnost J. Pištěkové a A. Dohnalové

TOPlist