Úvod

Vítejte na www stránkách Základní školy a Dětského domova v Přestavlkách!

Ukliďme svět, ukliďme Česko

V sobotu 1. dubna 2017 od 13 – 18 hodin proběhne v našem DD akce Uklidíme si „domov“, která se bude týkat úklidu v okolí ZŠ a DD Přestavlky a úklid podél komunikace do Sedlce-Prčice. Náš domov se zapojí do dobrovolnické akce, která motivuje veřejnost, aby změnila přístup k černým skládkám a nakládání s odpadem. Tuto akci podporuje ministerstvo životního prostředí a Český svaz ochránců přírody.

Stanislava Veselá

Zařízení Základní škola a Dětský domov Přestavlky bylo založeno v roce 1959. Budova školy je umístěna v barokním zámku Nové Mitrovice z roku 1736. Kolem zámku se rozprostírá park s rozlohou 2,7 Ha, kde se nachází mnoho stromů a keřů. Nejvzácnější z nich je Sekvojovec obrovský (stáří cca 100 let). Zámek i budova jsou chráněnou kulturní památkou.

zámek

Zámek Nové Mitrovice z roku 1736

sekvojovec

Sekvojovec obrovský – ilustrační obrázek

Zařízení je příspěvkovou organizací. Sdružuje dětský domov, základní školu praktickou, základní školu speciální a školní jídelnu. Od roku 2001 je jeho zřizovatelem Krajský úřad Středočeského kraje.


zrizovatel

Nachází se v klidném a příjemném prostředí v blízkosti města Sedlec – Prčice a rekreačního střediska Monínec.

Od 1.9.2005 bylo zařízení sloučeno se zařízením Dětský domov a Pomocná škola Prčice a přejmenováno na Základní školu a Dětský domov Přestavlky, které má odloučené pracoviště v Prčici.