logo
Archivy
Zřizovatelem této příspěvkové organizace je Středočeský kraj
zrizovatel
Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

plakat plakat

Přínosným partnerem pro náš dětský domov je Nadační fond Veroniky Kašákové.


Zápis do 1. tříd

Oznámení o zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ zřízené dle §16 odst. 9 školského zákona (dříve praktické) a základní školy speciální

Ředitelka Základní školy a Dětského domova Sedlec – Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace, oznamuje, že zápis dětí do 1. ročníku základní školy zřízené dle §16 odst. 9 školského zákona (dříve praktické) a základní školy speciální se bude konat:

dne 13. dubna 2021 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

  • – do datové schránky školy (wt9xdgs)
  • – e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
  • – poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
  • – osobním podáním ve škole

K žádosti zákonný zástupce přiloží kopii rodného listu dítěte a povinnou dokumentaci ze školského poradenského zařízení, příp. žádost o odklad školní docházky.

V Přestavlkách, dne 11. 3. 2021

Mgr. Bc. Hana Fárová

TOPlist