logo
Archivy
Zřizovatelem této příspěvkové organizace je Středočeský kraj
zrizovatel

plakat plakat

Přínosným partnerem pro náš dětský domov je Nadační fond Veroniky Kašákové.


Plány akcí 2019/2020

Plánované školní akce – 1. třída

Třídní učitelka:  Musilová Martina, asistentka Dagmar Malenová                        

Podzim:

 • „Úspěšný start ve škole – hravě žij zdravě 2019/20“ – školní projektový den
 • „Třídní pravidla“ třídní akce na téma vztahů mezi spolužáky
 • „Matrika Městský úřad Sedlec – Prčice “ –  školní akce
 • „Kraje České republiky“ –  tematické vyučování
 • „Zdobení halloweenských dýní ze školního záhonu“ – projektový den 

 Zima:

 • „Vánoce jsou tady“ –  projektová výuka zaměřená na zvyky, tradice, tvorbu
 • „Třídní vánoční besídka“ – třídní akce
 • „Masopustní veselice“ –  projektový den

  Jaro:

 • „Státy Evropy“ – tematické vyučování
 • „Velikonoce a vítání jara“ – projektový den
 • „Školní kolo SHM“ – atletika, soutěže a pohybové hry

  Léto:

 • „Moje kniha“ seznámení s knižními hrdiny – projektový den
 • „Poznáváme svět“ – kontinenty, zeměpisné údaje, přírodní krásy a zajímavosti, tematické vyučování 
 • „Pozorujeme život u vody i ve vodě“ školní akce
 • „Letní pohoda na louce“ – tematické vyučování v přírodě
 • návštěvy divadelních představení dle aktuální nabídky
 • návštěvy filmového představení dle aktuální nabídky, IMAX
 • zhlédnutí výstav – Informačním centrum v Prčici dle aktuální nabídky
 • jarní a podzimní cvičení v přírodě
 •  vycházky dle témat učebních osnov
 • školní výlet
 • zábavný program na Den dětí
 • zapojení do výtvarných soutěží dle aktuální nabídky
 • plnění činností v rámci EVVO a prevence RCH  – projekty   

Plánované školní akce – 2. třída

 • Cvičení v přírodě – I. a II. pololetí
 • Návštěva kulturního programu – kino, divadlo, vernisáž, beseda– dle nabídky I. a II. pololetí
 • Exkurze dle zaměření výuky – Návštěva technické, kulturní či přírodní památky, zajímavosti- (např. přírodopisná vycházka- fauna a flora, záchranná stanice, čistička odpadních vod, beseda vhodný obor na OU, významná osobnost, infocentrum, návštěva úřadu, knihovna, městský úřad, pošta)
 • Školní a třídní výlet
 • Projektové dny a dny EVVO
 • Projektová a tematická vyučování dle tématu – k významným událostem, dnům, důležitá témata např. Seznamovací workshopFinanční gramotnost, Halloween, Sv. Martin, Vánoce, ZOH, Sv. Valentýn, Zdravá strava, Velikonoční zvyky a tradice, Čarodějnice, Ochrana osoby a osobních údajů, Státní svátky, Drogová problematika, Mediální výchova, …
 • Minimální preventivní program – besedy (témata z MPP), zdravotnické školení (záchranné složky PČR, HZS, ZS)
 • Sportovní aktivity – závody, školní a postupová kola SHM, plavecký stadion, zimní stadion
 • Zapojení v celostátním sportovním projektu Sazka olympijský víceboj
 • Výtvarné soutěže dle nabídky
 • Zapojení do programu Vánoční besídky a Školní červnové akademie
TOPlist