logo
Archivy
Zřizovatelem této příspěvkové organizace je Středočeský kraj
zrizovatel

plakat plakat

Přínosným partnerem pro náš dětský domov je Nadační fond Veroniky Kašákové.


Oslava Halloweenu a drakiáda

Dne 22. listopadu 2020 jsme nedělní den prožili s dětmi z první skupiny trošku netradičně. Jednak se děti velice těšily na pouštění draků, také na masky, které jsme postupně, dle času a situace, která nejen v DD panuje, vyráběli, a to k přihlédnutí nejen ke schopnostem jednotlivců. Vše jsme dali s kolegyní dohromady, a dnešek jsme zvolili pro akce jako nejvhodnější.

Vypravili jsme se všichni společně na Halloween stezku, kde děti plnily různé úkoly, nejen vědomostní, ale také pohybové. Děti vše velice bavilo, ale pořád vidina toho, co je čeká na konci stezky, bylo přece jen lákavější – pouštění draků vyhrávalo.

Pouštění draků byla opravdu zábava. Sice vítr moc nefoukal, jen trošku, ale dětem to na nadšení neubralo ani na chvilinku. A my dospělí jsme jen pozorovali, jak dokáže zábava vykouzlit úsměv na tváři a rozzářit plně dětské oči.

Děti na závěr celoodpolední akce čekala odměna nejen za výrobu masek, práce s dýní, které se ujmula kolegyně s dětmi, dále pouštění draků, ale hlavně za výborné chování a nefalšovanou, opravdickou radost s přirozeným, dětským smíchem.

Jak už bylo řešeno, nefoukal silný vítr, který je k drakiádě potřeba, ale zima přesto byla. Se zmrzlými nosy, studenými ruky a obzvláště nabiti plní dojmů a krásných emocí, jsme se vraceli zpět do DD na teplý čaj a moučník, který jsme v rámci akce stihli upéci.

Akce se konala v přírodě, mezi lesy a lány. Co více si přát!

Děti byly před konáním akce a s ní spojenými činnostmi (pečení moučníku, práce s dýní, chůze po vozovce) poučeny o bezpečnosti a slušném chování.                                                                                             

Vychovatelé:  Anna Zburníková,  Eva Říhová

TOPlist