logo
Archivy
Zřizovatelem této příspěvkové organizace je Středočeský kraj
zrizovatel

plakat plakat

Přínosným partnerem pro náš dětský domov je Nadační fond Veroniky Kašákové.


22. 1. 2021 – „ Povahové vlastnosti a mezilidské vztahy“ – projektový den

Průběh dopoledne:

 • Společné zahájení projektového dne. 
 • Poučení o bezpečnosti. 
 • Seznámení s programem dne. 
 • Motivační spot – interaktivní tabule.
 • Utvoření skupin. Brainstorming. Báseň Kamarád.
 • Práce s informacemi. Rozhovor. Snowballing.
 • Svačina.
 • Myšlenková mapa, párová práce.
 • Hry: Čtyřlístek, To jsem já, Rytmická jména.
 • Strom povahových vlastností.
 • Shrnutí poznatků.
 • Sebehodnocení a hodnocení projektového dne.            

M. Musilová, A. Dohnalová

TOPlist