logo
Archivy
Zřizovatelem této příspěvkové organizace je Středočeský kraj
zrizovatel
Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

plakat plakat

Přínosným partnerem pro náš dětský domov je Nadační fond Veroniky Kašákové.


15. 12. 2017 – Projektový den „O dvanácti měsíčkách – rok v přírodě“

Cílem projektového dne bylo seznámit žáky se změnami přírody během kalendářního roku, s vlivem lidské činnosti na životní prostředí, s důležitostí ochrany přírody. Projektový den byl spojen s průřezovými tématy EMV.

Žáci se pomocí her, soutěží, kvízů a dalších připravených aktivit seznámili se smyslem a významem trvale udržitelného rozvoje. Při činnostech se do družstev získávaly body a za ně pak žáci získali sladkou odměnu. Projektový den se vydařil, vládla příjemná atmosféra.

« z 4 »

TOPlist