logo
Archivy
Zřizovatelem této příspěvkové organizace je Středočeský kraj
zrizovatel

plakat plakat

Přínosným partnerem pro náš dětský domov je Nadační fond Veroniky Kašákové.


1. 2. 2021 – Hudební nástroje, hudba a rytmizování

Žáci třídili hudební nástroje do skupin, vybarvovali nejoblíbenější hudební nástroj dle vlastní volby, hráli pexeso hudebních nástrojů a nahlas je pojmenovávali. Během dopolední akce se společně naučili novou písničku.

Mezi tím dopolední program zahrnoval: vyhledávání v historii hudebních nástrojů, vyhledávání a přehrávání oblíbených písní (Encyklopedie, PC, knihy), jednoduché hudební improvizace, instrumentální činnosti; poznávání zvuků rytmických a hudebních nástrojů ve skutečnosti a z nahrávky (s účastí a bez účasti zraku); poznávání vlastností tónů (délka, výška, intenzita) a vyjadřování těchto vlastností pohybem nebo symbolem; vnímání rychlosti a nálady písně – ovládat hru na jednoduché rytmické nástroje a umět doprovodit vybrané písně na CD; úchop a manipulace s rytmickými nástroji, hra na tělo –  volné experimentování se zvuky.

Žáci spolupracovali, rytmizovali, rozvíjeli svou fantazii. Dopoledne provázela příjemná nálada.

Mgr. Martina Musilová

TOPlist