logo
Archivy
Zřizovatelem této příspěvkové organizace je Středočeský kraj
zrizovatel

plakat plakat

Přínosným partnerem pro náš dětský domov je Nadační fond Veroniky Kašákové.


Plány akcí 2018/2019

I. třída

 • divadelní představení (dle nabídky divadel)
 • cvičení v přírodě
 • výstava v Muzeu Sedlčany
 • projektové dny a vyučování k významným příležitostem
 • návštěva knihovny, infocentra a pošty
 • třídní výlet
 • školní výlet,
 • den dětí
 • jiné akce dle nabídky v průběhu celého školního roku

II. třída

Podzim:

 • „Úspěšný start ve škole – hravě a zdravě 2018-19“ – projektový den pro I., II. stupeň
 • „Sedlec – Prčice, město v okrese Příbram“ – třídní projektový den; poloha města a správní vývoj, historie, současnost, práce s informacemi
 • „Bramboriáda“ – tématický den; bramborové tvoření, soutěže, písničky
 • „Halloween“ – tematický den, výroba masek, zdobení dýní
 • „Keltové v Národním muzeu“- seznámení s proměnlivým světem doby železné v Evropě

Zima:

 • „Vánoce s Josefem Ladou“ – třídní projektový den; povídání o Josefu Ladovi, výstavka a čtení z jeho knih, divadelní představení „České Vánoce J. Lady“ v Táboře
 • „Vánoční ateliér“ – tematické vyučování a projektová výuka zaměřená na adventní a vánoční atmosféru, malá dílna, vyrábění vánočních předmětů
 • „Sněhovánky“ – tematický den; radovánky na sněhu
 • „Masopust“ – projektový den; tradiční masky, pokrmy, zvyky, pranostiky, říkadla a popěvky

Jaro:

 • „Pověsti tajemné Prahy“ – projektové vyučování
 • „Planeta Země“ – tematický den
 • „Velikonoční ateliér“ – tematické vyučování a projektová výuka zaměřená na období Velikonoc, malá dílna, vyrábění velikonočních dekorací
 • „Český Merán“ – tematické vyučování, práce s informacemi, výlet
 • „Sportovní zábavná soutěž“ – atletika, soutěže a pohybové hry

Léto:

 • „Staré Řecké báje a pověsti“ seznámení s knižními hrdiny- báje, mýty a eposy, kresba, diskuse, projektový den
 • „Cyklus přírody“ projektový den, ohlédnutí za uplynulým ročním období ve šk. r.
 • „Na cestách po rodné krajině“ – zeměpisné údaje, přírodní krásy a zajímavosti, tematické vyučování
 • „Biotop“ – koupaliště, zdravý životní styl
  – návštěvy divadelních představení dle aktuální nabídky
  – návštěvy filmového představení dle aktuální nabídky, IMAX
  – zhlédnutí výstav na Informačním centru v Prčici dle aktuální nabídky
  – jarní a podzimní cvičení v přírodě
  – vycházky dle témat učebních osnov
  – školní výlet
  – zábavný program na Den dětí
  – zapojení do výtvarných soutěží dle aktuální nabídky
  – plnění činností v rámci EMV, MPP – projekty

Mgr. Musilová Martina

III. třída

 • Cvičení v přírodě- I. a II. pololetí
 • Návštěva kulturního programu- kino, divadlo, vernisáž, beseda- dle nabídky I. a II. pololetí
 • Exkurze dle zaměření výuky
 • Školní a třídní výlet
 • Projektové dny, projektová vyučování dle tématu, dny EVVO, Minimální preventivní program- besedy, zdravotnické školení, záchranné složky
 • Sportovní aktivity- školní a postupová kola SHM
 • Výtvarné soutěže dle nabídky
 • Zapojení do programu Vánoční besídky a Školní červnové akademie
TOPlist