logo
Archivy
Zřizovatelem této příspěvkové organizace je Středočeský kraj
zrizovatel

plakat plakat

Přínosným partnerem pro náš dětský domov je Nadační fond Veroniky Kašákové.


Cvičení v přírodě II. pololetí- III. třída

Program:

 • Motivační fáze, úvodní organizace a poučení o bezpečnosti a chování během celé události
 • Příprava do terénu- svačina, lékárnička, potřebné vybavení a pomůcky
 • Turistická vycházka různorodým terénem směr Přestavlky- Kvašťov- Rohov- Vrchotice rybník- Přestavlky
 • Ekosystémy naší přírody- poznávání rostlin a živočichů
 • Muzikoterapie a relaxace- zvuky přírody
 • Dopravní výchova a sledování situace
 • Možné mimořádné situace a reakce na ně, rozhodovací schopnosti
 • Živá a neživá příroda- pracovní listy ve skupinách
 • Piknik v přírodě
 • Frotáž- otisk přírodnin, sběr rostlin
 • Příprava ohniště, opékání buřtů, 1. pomoc při popáleninách
 • Zhodnocení akce
Cvičení v přírodě II. pololetí- III. třída

Mgr. Michaela Vanišová

TOPlist