logo
Archivy
Zřizovatelem této příspěvkové organizace je Středočeský kraj
zrizovatel

plakat plakat

Přínosným partnerem pro náš dětský domov je Nadační fond Veroniky Kašákové.


28. 6. 2019 – Slavnostní ukončení školního roku 2018 – 2019

Dílny – stupně vítězů

Dílny - stupně vítězů
« 1 z 7 »

Foto M. Musilová

Cvičení v přírodě II. pololetí- III. třída

Program:

 • Motivační fáze, úvodní organizace a poučení o bezpečnosti a chování během celé události
 • Příprava do terénu- svačina, lékárnička, potřebné vybavení a pomůcky
 • Turistická vycházka různorodým terénem směr Přestavlky- Kvašťov- Rohov- Vrchotice rybník- Přestavlky
 • Ekosystémy naší přírody- poznávání rostlin a živočichů
 • Muzikoterapie a relaxace- zvuky přírody
 • Dopravní výchova a sledování situace
 • Možné mimořádné situace a reakce na ně, rozhodovací schopnosti
 • Živá a neživá příroda- pracovní listy ve skupinách
 • Piknik v přírodě
 • Frotáž- otisk přírodnin, sběr rostlin
 • Příprava ohniště, opékání buřtů, 1. pomoc při popáleninách
 • Zhodnocení akce
Cvičení v přírodě II. pololetí- III. třída

Mgr. Michaela Vanišová

Dílny – domeček pro broučky

Dílny - domeček pro broučky
« 1 z 6 »

Foto M. Musilová

Křtiny hříbat

Dne 15.6. jsme se vypravili na ,,Křtiny hříbat“ na Cunkov. Tuto akci pořádá majitel farmy Diagonála Ypsilon pan Vladimír Vopravil, který se zabývá chovem huculských koní. Nabízí i ustájení a výcvik koní  i jezdců. Možnosti jízdy na koni využívají i děti z našeho zařízení.

Křtiny se konaly nad farmou na horní jízdárně a k vidění byly například  zápřahy, jízdy dam  v sukních, trial parkur, cikáni a stádo, vlajkonoši, křtiny hříbat a závěrečný průvod.

Děti byly z této podívané velice unešené, jelikož takový program je pro ně vyjímečný .

Hájková I.

Exkurze Praha

Dne 11. května jsme se vydali na exkurzi do Prahy. Nejprve bychom chtěli poděkovat společnosti IREAS, která nám výlet z části zasponzorovala.

Mohli jsme tak navštívit rozhlednu Petřín, na kterou jsme vyjeli lanovkou a kde se také děti pobavily v místním bludišti. Dále jsme pokračovali zahradami až k Pražskému hradu, kde byl zrovna den otevřených dveří a my měli možnost prohlédnout  si některé vnitřní prostory. Také jsme navštívili Chrám sv. Víta a prošli se Zlatou uličkou. Pokračovali jsme přes Karlův most směrem na Staroměstské a Václavské náměstí. Tam se děti občerstvily v oblíbeném Mc Donaldu a navečer jsme se vydali domů.

Exkurze Praha

Trochu nás potrápilo deštivé počasí, ale i tak se dětem výlet moc líbil.

Hájková I., Veselá S.

TOPlist