logo
Archivy
Zřizovatelem této příspěvkové organizace je Středočeský kraj
zrizovatel

plakat plakat

Přínosným partnerem pro náš dětský domov je Nadační fond Veroniky Kašákové.


24. 10. 2020 – Čiperka a Podzimníček

Byla sobota – 24. října 2020 – a naše III. skupina začala plnit první část úkolů Čiperky a Podzimníčka.

Podzimní příroda vytáhla paletu svých barev a vykouzlila nádherně zbarvené listy. Tak jsme se od ní nechali inspirovat. Nejmladší z nás pracovali s pastelkami, jiní s olejovou křídou a zapouštěli tempery. Pod našima rukama vznikala celá řada krásných podzimních listů a lístečků všech možných tvarů a velikostí. Podzimníček z nich měl velkou radost a už se těší na další část.

Čiperka a Podzimníček

A pak přišel na řadu Čiperka. S ním jsme si procvičovali početní úkony, přečetli popletenou pohádku a vyluštili křížovku. Proběhli jsme se venku a už se chystáme na druhou část, abychom výsledky včas odeslali do soutěže.

Marie Fuková

Proměny školní dílny

Naše školní dílna včetně učitelek a žáků se těší z přístupu a vstřícnosti p. Bradáče a p. Rosola. Nedávno bylo obnoveno vybavení dílny, nyní mají novou tvář pracovní stoly. 

12. 10. 2020 Slavnosti podzimu

Slavnost byla zahájena společným přednesem předem naučené podzimní básničky. Na slavnosti nechyběla výstava podzimních přírodnin a plodů, tvůrčí činnost s přírodninami, malování, písničky a básničky na téma podzim, překážkové dráhy, ochutnávky a poznávání ovoce či zeleniny podle smyslů. Na závěr jsme se spokojeně prošli podzimní přírodou a hodnotili průběh dopoledne.

Slavnosti podzimu

Celá akce probíhala v přátelské a tvůrčí atmosféře.

Mgr. Martina Musilová

9. 10. 2020 – „Přírodní rozmanitosti na podzim“

Projektový den se vydařil.

A.Dohnalová, M. Musilová

2. 10. 2020 Den zvířat – třídní projektový den

Dne 2. října 2020 se konal třídní projektový den – DEN ZVÍŘAT (4.10.). Celé dopoledne jsme se věnovali různým druhům zvířat. V rámci mezipředmětových vztahů se porovnávala délka života zvířat, jejich velikost, rychlost pohybu, počet narozených mláďat atd. V rámci českého jazyka se s pomocí návodného popisu hádali  různé druhy zvířat  a také luštili tajenky. Na závěr žáci vytvořili prezentace.

Den zvířat

Mgr. Martina Musilová

Návštěva sponzorů 2. 10. 2020

Dětský domov Přestavlky poctili návštěvou zástupci společnosti Burton, za účelem předání 25 sportovních batohů. Děti jim za oplátku zazpívaly a zatancovaly. Zároveň dětem slíbili zapojení do projektu „Chill“. Děti čeká v březnu dvoudenní akce na Monínci, kde se budou učit na snowboardech pod vedením instruktorů. Bylo to velmi milé setkání.

Vypracovala Veselá

TOPlist