logo
Archiv
Zřizovatelem této příspěvkové organizace je Středočeský kraj
zrizovatel

plakat plakat

Přínosným partnerem pro náš dětský domov je Nadační fond Veroniky Kašákové.

Plány akcí 2017/2018

I. třída

 • divadelní představení dle nabídky I., II. pololetí v Divadle Oskara Nedbala Tábor,
 • cvičení v přírodě I. a II. pololetí,
 • Skanzen Vysoký Chlumec,
 • plavecký výcvik I. pololetí,
 • návštěva infocentra,
 • návštěva knihovny,
 • návštěva pošty,
 • třídní výlet,
 • Junior park Monínec,
 • školní výlet,
 • třídní i školní projekty,
 • návštěva kina, exkurze, vycházky dle tematického plánu předmětů ročníků,
 • Noc s Andersenem,
 • výstavy podle nabídky Městského muzea Sedlčany.

Další akce budou dle možností doplněny v průběhu školního roku.

Bc. Vladimíra Zubová

II. třída

  Podzim:

  • „Začínáme“ – třídní pravidla, chování mezi spolužáky
  • „Město Sedlec – Prčice“ – tematické vyučování k příležitosti výročí spojení města
  • „Vítejte v České republice a neb cestujeme po ČR“ – celoroční projekt, projektová výuka zaměřená na jednotlivé kraje, krásy rodné země a kulturního dědictví
  • „Hravě žij zdravě“ – projektový den
  • „Halloweenké dýně“ – tematický den

  Zima:

  • „Vánoce jsou za dveřmi“ – tematické vyučování a projektová výuka zaměřená na zvyky a tradice spjaté s adventem a Vánocemi
  • „Vánoční Praha“ – školní akce
  • „Masopustní tradice, lidové zvyky a veselice“ – tematické vyučování

  Jaro:

  • „Cestujeme po Evropě“ – projektová výuka, multikulturní výchova, poznávání států
  • Evropy, způsob života, tradice a zvyky, pamětihodnosti,přírodní krásy,obyvatelstvo
  • „Cesta za velikonočním překvapením“ – tematický den
  • „Sportujeme pro zdraví- sportovní hrátky“ – atletika, soutěže a pohybové hry

  Léto:

  • „Můj kamarád kniha“ seznámení s knižními hrdiny- nejoblíbenější postavy z knížek, autoři, ilustrace, poznatky, kresba, diskuse, projektový den
  • „Napříč kontinenty“ – kontinenty, zeměpisné údaje, přírodní krásy a zajímavosti, tematické vyučování
  • „A je tady léto…“ plavecký areál nebo koupaliště, zdravý životní styl
   – návštěvy divadelních představení dle aktuální nabídky
   – návštěvy filmového představení dle aktuální nabídky, IMAX
   – zhlédnutí výstav na Informačním centru v Prčici dle aktuální nabídky
   – jarní a podzimní cvičení v přírodě
   – vycházky dle témat učebních osnov
   – školní výlet
   – zábavný program na Den dětí
   – zapojení do výtvarných soutěží dle aktuální nabídky
   – plnění činností v rámci EMV, MPP – projekty

  Mgr. Musilová Martina

  III. třída

   Cvičení v přírodě- I. a II. pol.
   Divadelní představení- I. a II. pol.
   Návštěva kina- dle nabídky
   Návštěva pošty
   Návštěva knihovny
   Návštěva infocentra
   Návštěva Městského úřadu
   Vernisáž, výstavy dle nabídky
   Exkurze dle zaměření výuky
   Výtvarné soutěže
   Školní výlet
   Třídní výlet
   Preventivní programy
   Návštěva plaveckého bazénu
   Návštěva tělocvičny
   Den Matek- Červený Újezd
   Projektové dny, společné akce, Den Dětí
   Dny enviromentální výchovy
   Projekty v rámci třídy
   Červnová akademie
   Vánoční besídka

  ZŠ speciální

   cvičení v přírodě – obě pololetí
   divadelní představení – obě pololetí
   návštěva dětského programu v kulturní památce – např. zámek Radíč, Mníšek
   návštěva infocentra
   projektové dny pro ZŠS
   filmové představení pro školy
   akce dle aktuální nabídky
TOPlist