logo
Archiv
Zřizovatelem této příspěvkové organizace je Středočeský kraj
zrizovatel

plakat plakat

Přínosným partnerem pro náš dětský domov je Nadační fond Veroniky Kašákové.

O škole

Děti dětského domova navštěvují různé typy škol, jedná se o školu mateřskou, základní, základní školu praktickou, základní školu speciální a odborná učiliště. Součástí zařízení je základní škola praktická a základní škola speciální, do ostatních typů škol děti docházejí nebo jsou dováženy autem.

Žáci Základní školy speciální v Prčici jsou vzděláváni podle ŠVP Škola za poznáním. Výuka ve škole probíhá v jedné třídě.

Třída

Třída

Třída

Třída

Žáci Základní praktické školy Přestavlky jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu Tvořivá a praktická škola. Podle potřeby jsou žákům vytvářeny individuální vzdělávací programy. Výuka ve škole probíhá ve 3 třídách, které se nachází přímo v hlavní budově, s maximálním počtem do 14ti žáků. K dispozici je cvičná kuchyňka, školní dílna, školní pozemek, počítačová učebna a sportovní hřiště pro míčové hry.

Základní škola se zapojila do projektu „Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem„, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru. Cílem projektu je modernizace škol multimediální didaktickou technikou a využívání znalostí a dovedností učitelů, které získali dalším vzděláváním v oblasti informačních a komunikačních technologií. Více informací o projektu zde – Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem.

Základní škola se zapojila do projektu „EU – peníze školám„, od září 2011 probíhá individualizace a inovace vyučování čtenářských dovedností a přírodovědných věd a je podpořeno další vzdělávání pedagogických pracovníků.

TOPlist