logo
Archiv
Zřizovatelem této příspěvkové organizace je Středočeský kraj
zrizovatel

plakat plakat

Přínosným partnerem pro náš dětský domov je Nadační fond Veroniky Kašákové.

29. 6. 2018 – Slavnostní ukončení školního roku 2017-18

27. 6. 2018 – Projektový den – Hurá na prázdniny!

Program a průběh akce:

  • Motivační fáze
  • Brainstorming- voda (B. Smetana- Vltava, Hradišťan – Motlitba za vodu)
  • Koloběh vody- videoukázka
  • Čištění vody
  • Biotop Sezimovo Ústí- prohlídka areálu, piknik
  • Pracovní listy- charakteristika vody, použití, druhy, správné chování během prázdnin, práce s textem (vodní fauna a flora)
  • Sportovní vyžití (plážový volejbal, pálkovací a míčové kolektivní hry)
  • Občerstvení
  • Hodnocení akce

Témata a cíle:

EMV – Ekosystémy, EVVO (Přírodní rezervace, Chráněné krajinné oblasti, čistota a kvalita vody, voda jako podmínka života, druhy vody, přírodní koloběh, fauna a flora), OSV – Relaxace a psychohygiena, EU – G Evropa a svět nás zajímá, MKV Kulturní rozdíly aj.

Cílem bylo poukázat na netradiční způsob udržování kvality vody, rozvíjet dané klíčové kompetence, působit preventivně na aktivní trávení volnočasových činností během prázdnin, naučit se relaxovat vhodným způsobem.

Mgr. Michaela Vanišová

26. 6. 2018 – Zdravotnická beseda

26. 6. 2018 od 8:00 hod. se 8. a 9. ročník zúčastnil plánované zdravotnické besedy pod odborným vedením p. zdravotnice Dohnalové.

Žáci si připomněli důležitá fakta o zásadách první pomoci- telefonní čísla, postup při řešení nehod, použití vhodných materiálů, ošetření při jednotlivých typech zranění, krvácení (tepenné, žilní a vlásečnicové), úrazy konkrétních částí těla, epileptický záchvat, stabilizovaná poloha, aj.

Teorii vyzkoušeli praktickým nácvikem a upevňováním dovedností. Závěrem proběhlo preventivní školení ohledně rizikových sportů a nebezpečí zranění během letních prázdnin.

Mgr. Michaela Vanišová

26. 6. 2018 – Vyhodnocení výtvarné soutěže POOD 2018

26. 6. 2018 byli dva žáci naší školy pozváni ke slavnostnímu udílení výtvarných ocenění za umístění v soutěži Požární ochrana očima dětí se ziskem 1. a 3. místa v jednotlivých kategoriích.

Místem předávání se tentokrát stalo netradičně votické motýlárium. Program započal předáním diplomů a věcných cen a pokračoval komentovanou prohlídkou areálu. Ve vnitřních i venkovních prostorách jsme shlédli ukázku motýlů, vodních živočichů a část zvířat záchranné stanice. Děti se dozvěděly zajímavé informace a zblízka se seznámily s některými ohroženými druhy fauny.

Mgr. Michaela Vanišová

« 1 z 2 »

26. 6. 2018 – Červnová akademie

26. 6. 2018 se odehrála na půdě školy tradiční Červnová akademie u příležitosti završení konce školního roku.

Jako první se představil dramatický kroužek s moderním pojetím pohádky O králi, který měl rýmu. Netradiční příběh o běžné nemoci v královském paláci doprovodily taneční a hudební vystoupení. Dívčí sbor předvedl několik povedených písní s kytarovým doprovodem. Následoval taneční kroužek, který ukázal část svého umu během rytmické zumby. Proběhlo rozloučení s 9. ročníkem. Žáci, již odcházejí do odborných učilišť předali pomyslné žezlo nastávajícím prvňáčkům, kteří byli slavnostně pasováni na školáky. Závěrem zazněly za rytmu dřívek lidové skladby I. a II. třídy tematicky nazvané Loučení. Paní ředitelka pronesla závěrečnou řeč a předala sladké odměny za mimořádnou aktivitu a reprezentaci školy.

Akcí provázely žákyně 9. ročníku. Přípravu haly provedla III. třída, jež se také postarala společně s dramatickým kroužkem o výzdobu a výrobu kulis. Přes nervozitu a drobná zaváhání si děti i dospělí program užili a zavzpomínali na uplynulý školní rok.

Mgr. Michaela Vanišová

« 1 z 2 »

Pomáháme

Často slýcháme „važte si toho, že jste zdravé“. Ne každý pro své zdraví něco udělá. A také ne každý může za svůj „špatný“ zdravotní stav. Někdy se vyskytne závažná nemoc, úraz či jiné problémy. A je potřeba pomoc rodiny, přátel i neznámých lidí.

Naše skupina se proto zapojila do této pomoci a podle svých sil a možností jsme sbírali víčka pro Verunku z nedalekého Červeného Újezdu. Víčka si odvezla Verunčina maminka a domluvila se i další spolupráce – V novém školním roce budeme sbírat nejen víčka, ale i (alobal, plechovky, krabičky od paštik či jiných potravinářských výrobků) tzv. mačkaný hliník.

Věříme, že i naše malá pomoc přispěje na dobrou věc.

Marie Fuková

TOPlist