logo
Archiv
Zřizovatelem této příspěvkové organizace je Středočeský kraj
zrizovatel

plakat plakat

Přínosným partnerem pro náš dětský domov je Nadační fond Veroniky Kašákové.

Jsem laskavec

Dobrých skutků není nikdy dost, a proto jsme se již podruhé připojili k Světovému dni laskavosti, který je pořádán Nadací Karla Janečka. Slovo laskavost je odvozeno od základu slova láska. A právě s láskou, dobrosrdečností v sobě i kolem sebe, jsme se snažili zlepšit alespoň na chvíli náš svět.

Tentokrát jsme navštívili DPS v Sedlci-Prčici a Domov pro seniory v Arnoštovicích, kde jsme udělali radost babičkám a dědečkům nejen zpěvem lidových písní naším dívčím sborem pod vedením Petra Frumerta, ale také občerstvením v podobě upečených sladkých dobrot.

Radost a úsměv na tvářích byla pro nás ta největší odměna.

Jsem laskavec

Jana Pechová

Atletická školní přípravka při TJ Chyšky

V letošním školním roce působí v našem zařízení Atletická školní přípravka při TJ Chyšky, která je součástí celostátního projektu Atletika pro děti pod záštitou Českého atletického svazu. Během listopadu nám byla zaslána multifunkční sada náčiní a nářadí firmy Jipast, jež je využitelná během tréninků i v rámci hodin tělesné výchovy.

Atletická školní přípravka při TJ Chyšky

Mgr. Michaela Vanišová

Kniha a sport

Na základě předchozích projektových dnů a zapojení školy v Sazka olympijském víceboji jsme se zúčastnili právě vyhlášené fotosoutěže Kniha a sport. Cílem je přimět děti a mládežnickou generaci sportovat a věnovat se četbě. S touto vizí se ztotožňuje i sportovec a olympionik David Svoboda.

V rámci tělesné výchovy bylo zadáním vytvořit třídní fotografii, kde děti využívají knihu při sportování. Vznikly tak zajímavé nápady a momenty a i děti tato netradiční hodina bavila. Pro velký počet inspirativních snímků a nerozhodnost zvolit u každé skupiny pouze jeden obrázek, proběhne ve třídách hlasování, kde bude zvolena výsledná soutěžní fotografie.

Kniha a sport
« 1 z 2 »

Za ZŠ Přestavlky Mgr. Michaela Vanišová

Projektový den Sazka olympiáda – Díl II.

Program:

Motivační část – organizační záležitosti, prezentace, Olympijský diplom (připomentí výsledků), pravidla fair-play, složení přísahy, nácvik písně Sporty, vyhlášení fotografické soutěže pro jednotlivé třídy
Teoretická příprava – instruktáž – videoukázky správné techniky, rozbor, osobnost Tomáš Slavata (příběh)
Praxe
Společné rušné rozcvičení
Hřiště – běh – sprint 60 m, hod kriketovým míčkem, vytrvalostní běh (1 000m/ 500 m)
Sportoviště v areálu – hod medicinbalem obouruč vzad, dribling s basketbalovým míčem
Hala – skok z místa, trojskok, skok daleký z rozeběhu, shyby na šikmé lavičce, skákání přes švihadlo, kliky, leh- sedy
Zhodnocení

Plán činností byl průběžně plněn. Podařilo se dokončit všechny dílčí disciplíny k zisku Odznaku všestrannosti Sazka olympijského víceboje včetně doplnění soutěží u minule chybějících žáků. Umělecká část nebyla vzhledem k časové dotaci naplněna. Během dne nikdo nebyl zraněn. Aktivita a zájem o činnosti byl odpovídající, všichni se snažili podat co nejkvalitnější výkon.

Projektový den Sazka olympiáda - Díl II.

Mgr. Michaela Vanišová

Dolní Dobřejov a zpět

V neděli 11. listopadu táhneme hned po snídani k altánu nad Dolním Dobřejovem. To, že tam má ZOO Praha chovnou stanici koně Převalského ještě netušíme.
4. a 6. skupina a tři hosté z pětky, kteří se moc chtěli zúčastnit. Chtěli jsme už před 14ti dny, ale počasí nám hodně nepřálo, a tak to dnešní den napravujeme a počasí taky.

Přes Rohov a Božetín, všude plno jablek a ořechů. Loukami, krásná cesta.Včelákova Lhota a její „botanická zahrada“, kde už jsme jednou byli. Dál už je pro nás cesta neznámá. Netrvá dlouho a jsme po polní cestě v Dobřejově. Oplocené pozemky s různými kopytníky, koukáme na ně a za chvilku už vidíme cíl naší dnešní výpravy, altán nad vsí.

Před ním ještě kaplička sv. Anny vedle mohutné lípy. V altánu oběd z pytlíku a hrátky. Pohledové puzzle a Běh trestanců.

Kocháme se krásným výhledem a putujem zpět přes Červený Újezd, zkratkou lesem na Dvorce a pak už po silnici. Staré Mitrovice a domů docházíme kolem půl šestý, tedy za tmy.

Večeříme, hodnotíme, odměňujeme.
16 kilometrů nádhernou podzimní přírodou.

Dolní Dobřejov a zpět
« 1 z 6 »

Zapsal: Petr Frumert

68. ročník Lesní běh Pintovkou- Tábor

V sobotu 10. 11. 2018 se konal v Táboře Lesní běh Pintovkou. Na tento den byl pod záštitou našeho domácího oddílu TJ Chyšky objednán autobus, čímž se mohl celý kroužek, tj. 16 dětí, přesunout na připravené stanoviště v areálu Pintovky.

V každém závodě jsme měli alespoň jednoho zástupce podle věkové kategorie. Velice dobře si vedl Daniel Kotlár. Tibor Tokár vyhrál závod na 1 500 m, doplatil však jako mnozí další na organizační neshody mezi sudími, kdy mu na startu bylo sděleno, že běží jeden okruh, tudíž své síly nemohl vhodně rozložit. Ondřej Šutorka byl kvůli nízkému počtu běžců v jeho kategorii dorostenců přesunut do skupiny mužů mílařů, což mu sebralo šance na medailové umístění, přesto dokázal vybojovat 4. místo. Děti se potkaly také s Tomášem Slavatou, jenž se postavil na start v hlavním závodě mužů na 6 km.

Od rána nám nebylo přáno, autobus měl poruchu a nepřijel na předem smluvený čas. Dotkly se nás organizační změny a profesionální nepřipravenost závodu, což ale zdaleka neovlivnilo náladu mezi sportovci. Během cesty i celého dne panovala příjemná atmosféra, pocity nadšení i nervozity. Je patrné zlepšení mezi startujícími, kteří nastoupili závod opakovaně. Pochvalu si zaslouží všichni, kteří se zúčastnili a bojovali ze všech sil.

Program:

08:00 Nástup před budovou, cesta autobusem do Tábora, poučení o bezpečnosti a chování
09:30 Prohlídka areálu, trasy, rozcvičení před jednotlivými závody
10:00 Běh rodičů s dětmi (2014 a mladší) 50 m
10:10 nejmenší děti (2014 a mladší) – bez podpory rodičů 50 m
10:20 atletická školka dívky (2011/2013) 450 m (zelený okruh- posunutý start)
10:30 atletická školka chlapci (2011/2013) 450 m (zelený okruh- posunutý start)
10:40 minipřípravka dívky (2009/2010) 600 m (zelený okruh)
10:50 minipřípravka chlapci (2009/2010) 600 m (zelený okruh)
11:00 přípravka dívky (2007/2008) 600 m (zelený okruh)
11:10 přípravka chlapci (2007/2008) 600 m (zelený okruh)
11:20 mladší žáci (2005/2006) 1500 m (žlutý okruh)
11:30 mladší žákyně (2005/2006) 1500 m (žlutý okruh)
11:40 starší žáci (2003/2004) 3000 m (2x žlutý okruh)
11:40 starší žákyně (2003/2004) 1500 m (žlutý okruh)
11:55 muži – hlavní závod (2002 a starší) 6000 m (4xžlutý okruh)
12:10 ženy – hlavní závod (2002 a starší) 3000 m (2xžlutý okruh)
12:35 veteráni, muži mílaři (2002 a starší) 3000 m (2xžlutý okruh)
12:35 veteránky, muži veteráni +80let, ženy příchozí 1500 m (žlutý okruh)
13: 30 Odjezd zpět
14: 15 Zhodnocení akce, rozchod

Pedagogický doprovod: Fuková M., Němcová A.

Atleti: Tokár, T., Tokárová S., Šutorka O., Molík J., Kotlár D., Chadraba D., Kudrnová I., Kotlárová T., Plachetková S., Ikrová S., Ikra M., Oláhová A., Oláhová N., Balog N., Balog A., Plachetka K.

68. ročník Lesní běh Pintovkou- Tábor

Mgr. Michaela Vanišová

TOPlist