logo
Archivy
Zřizovatelem této příspěvkové organizace je Středočeský kraj
zrizovatel

plakat plakat

Přínosným partnerem pro náš dětský domov je Nadační fond Veroniky Kašákové.

26. 10. 2018 – Den vzniku samostatného československého státu

U příležitosti oslav 100. výročí založení samostatného Československa proběhlo ve III. třídě napříč předměty a průřezovými tématy projektové vyučování k danému tématu.

Program:

Uvedení do problematiky
Vlastní práce – významné události- zasazení v kontextu, sled významných historických dat, pojmy
Práce s textem – reprodukce (přehled osobností a jejich přínos, přírodní/ kulturní bohatství, postavení ve světě, válečná období, složky moci)
Pracovní list – 1. československý prezident
Hymna ČR – o díle, autoři/ Čechy krásné, Čechy mé, Chválím tě, Země má- poslech, zpěv, rozbor
Odpovědi na otázky
Dějiny českého národa – videoukázka (První odboj legie, 4. sv. válka, Vznik Československa, Rozvoj vědy a průmyslu mezi válkami, 2. sv. válka, Charta 77)
Kresba symbolů státu
Závěrečný projekt- záznam poznatků, reflexe a prezentace
Zhodnocení – shrnutí

Mgr. Michaela Vanišová

TOPlist