logo
Archivy
Zřizovatelem této příspěvkové organizace je Středočeský kraj
zrizovatel

plakat plakat

Přínosným partnerem pro náš dětský domov je Nadační fond Veroniky Kašákové.


7. 5. 2019 – Projektový den EVVO „Voda v krajině“

Návštěva expozice „Voda v krajině“ probíhala v Národním zemědělském muzeu v Praze a nabídla nespočet úhlů pohledu na vodu v krajině, v řekách, či lidských životech. Navazoval program a list badatele na téma rozmanitost přírody „Voda je život“:

  • koloběh vody
  • skupenství vody
  • vodní plochy
  • já a můj vztah k vodě
  • soutěž

Následovala prohlídka muzea a dalších volně dostupných expozic.

7. 5. 2019 - Projektový den EVVO „Voda v krajině“
« 2 z 6 »

Projektový den se vydařil. Potěšující bylo zapojování žáků do činností a smysluplné využívání jejich doposud získaných znalostí.

Mgr. Martina Musilová

TOPlist