logo
Archivy
Zřizovatelem této příspěvkové organizace je Středočeský kraj
zrizovatel

plakat plakat

Přínosným partnerem pro náš dětský domov je Nadační fond Veroniky Kašákové.


14. 9. 2020 – Cvičení v přírodě – I. pololetí 2020 – 2021

Trasa:  Přestavlky – směr Vrchotice – Šánovice a zpět

Plán činností:       

 • – plnění plánu cvičení v přírodě
 • – poučení o bezpečnosti
 • – příprava ve třídě, seznámení s plánem cvičení
 • – chůze přírodou, práce s mapou, světové strany, nákres trasy
 • – překonávání přírodních překážek, pohybové hry v přírodě
 • – vědomostní dovednosti – orientace v blízkém okolí, vyhledávání  
 • – rostlin – využití atlasů rostlin, poznávání nerostů, vyhledávání
 • – zadaných druhů přírodnin (příroda živá, neživá)
 • – svačina – opékání špekáčků
 • – zdravověda – plnění úkolů
 • – práce s buzolou, orientace, závěrečné shrnutí poznatků
 • – vyhodnocení

Závěr:  Na plánované cvičení v přírodě nám vyšlo pěkné počasí. Trasa se musela z časových důvodů upravit. Žáci I. a II. třídy spolupracovali a dařilo se jim plnit zadané úkoly. Stanovený program provázela dobrá nálada. Nechybělo ani opékání špekáčků, moc jsme si pochutnali.

M. Musilová, A. Dohnalová

TOPlist